Activitats, accions i iniciatives

Accions, activitats i iniciatives

El MCECC realitza múltiples activitats, accions i iniciatives en vers els seus centres, zones i territoris. També les pròpies zones i territoris del Moviment, realitzen moltes activitats, trobades, formacions,... En aquest apartat podreu trobar la informació de totes aquelles activitats que, malgrat tenir caràcter puntual, i no formar part de les “grans activitats del MCECC”, es realitzen de manera periòdica o esporàdica en el si del nostre MCECC.

Com diu el nostre eslògan, tots “Som Moviment!”. Fem-lo ben viu i participatiu!!

Data

Tipologia

Descripció