Activitats, accions i iniciatives
 Tornar a activitats

Cursos Residencials d'Estiu de Monitors/es i Directors/es del MCECC

Formació

19.08.24 09:00 h al 30.08.24 17:30 h / Afegir a Google Calendar

Casa de Colònies la Ruca i Alberg La Sala

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans i la Fundació Pere Tarrés et conviden, un any més, a gaudir de la gran experiència formativa dels Cursos Residencials del MCECC!

Disposar del títol de monitor/a o director/a és un requisit... però poder cursar-lo en el marc d’una casa de colònies, gaudint de les vacances d’estiu, amb la convivència amb altres monitors i monitores del MCECC i disposant d’una docència de qualitat a càrrec de l’Escola de l’Esplai amb més trajectòria de Catalunya... és tota una oportunitat que no et pots deixar escapar!

El Cursos Residencials del MCECC – Estiu 2024 es realitzaran a les instal·lacions de la Casa de Colònies la Ruca i Alberg la Sala.

Consulta la informació del centre de Formació de la Fundació Pere Tarrés, que és el responsable d'impartir la docència dels cursos residencials.

Etapes formatives i preu del Curs de Monitors/es Residencial d’estiu del MCECC

 • Part 1

Residencial a la Casa de Colònies: del dimecres 21 d’agost (sortida a les 9h, davant de la Seu de la Fundació Pere Tarrés, al c. Numància 149 151 - Barcelona) al divendres 30 d’agost (a partir de les 17,30h al mateix emplaçament)

 • Part 2

Modalitat virtual a través de l’Aula Virtual del Curs.

Preu del Curs de Monitors/es: 440 €. Inclou transport a la casa de colònies, l’estada a la casa de colònies (àpats i allotjament), la docència del curs i tots els materials necessaris.

*El preu és final i tancat: amb tots els descomptes aplicats i per tant no s’aplicarà cap tipus de bonificació addicional. El preu ja incorpora el descompte del MCECC.

Per poder fer el curs de Monitors cal tenir 18 anys des del primer dia de curs i cal assistir al 100% de la formació residencial.

Pots descarregar-te la informació des d’aquest enllaç.

Etapes formatives i preu del Curs de Directors/es Residencial d’estiu del MCECC

 • Part 1

Residencial a la Casa de Colònies: del dilluns 19 d’agost (sortida a les 9h, davant de la Seu de la Fundació Pere Tarrés, al c. Numància 149 151 - Barcelona) al divendres 30 d’agost (a partir de les 17,30h al mateix emplaçament)

 • Part 2

Modalitat virtual a través de l’Aula Virtual del Curs.

Preu del Curs de Directors/es: 510 €. Inclou transport a la casa de colònies, l’estada a la casa de colònies (àpats i allotjament), la docència del curs i tots els materials necessaris.

*El preu és final i tancat: amb tots els descomptes aplicats i per tant no s’aplicarà cap tipus de bonificació addicional. El preu ja incorpora el descompte del MCECC.

Per a cursar el curs de Directors/es Residencial del MCECC cal estar en disposició del títol de Monitor/a de Lleure. (En el cas de no disposar del títol de Monitor/a de Lleure, pots consultar les indicacions generals de convalidació per accedir directament al curs de directors/es).

Pots descarregar-te la informació des d’aquest enllaç.

Avaluació i obtenció de la titulació

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 • Ser apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent tant en l’etapa presencial com virtual.
 • Assistir al 100% de les hores de formació residencials.
 • Ser apte en l’etapa de pràctiques.
 • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure.
 • Ser apte en la memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les dates de convocatòria establertes.

Informació pràctica i logística

 • Reunió Informativa prèvia: per fer el curs, cal assistir a la reunió informativa el 26 de juny les 18:30h en format telemàtic.
 • Àpats a càrrec dels alumnes: el primer dia de l’estada cal dur el dinar
 • Normativa dels Cursos Residencials del MCECC: participar als cursos residencials del MCECC implica conèixer i acceptar una normativa acadèmica que et presentem en aquest document (descarrega’t el document). Cal que la llegeixis, la imprimeixis i la lliuris signada, com a prova de la teva conformitat, en el moment de lliurament de la documentació. La teva signatura implica el compromís i l’acceptació per a la bona convivència i desenvolupament de la formació.

Inscripcions

Les places són limitades. Per aquest motiu, en el cas que hi hagi més demanda de places que les disponibles, l’assignació de les mateixes es farà per mitjà d’un sorteig. Tots els interessats en el curs, haureu de realitzar un tràmit de preinscripció, que us donarà accés a poder accedir a la matrícula del curs.

A continuació et detallem tots els passos i terminis a desenvolupar perquè puguis assistir als Cursos Residencials del MCECC:

1. Preinscripcions: fins al dilluns 27 de maig. Caldrà realitzar la preinscripció a través d'aquest formulari. En el moment de fer la inscripció caldrà que ja facis un primer pagament del curs de 175 euros del cost del curs.

IMPORTANT: també en el moment de fer la preinscripció, ja hauràs d'indicar les al·lèrgies i/o dietes especials per l'estada del curs. Us demanem la màxima rigurositat alhora de poder fer constar les vostres al·lèrgies i necessitat de dietes. Obvieu indicar aquells aliments que no us agraden o aquells que “preferiu” no menjar.

2. Sorteig, si s’escau, i comunicació de places: divendres 7 de juny es realitzarà el sorteig i comunicació de places*. Amb aquesta comunicació es facilitarà als alumnes un enllaç per fer la matrícula online.

3. Matrícula de les places assignades, fins el dilluns 24 de juny. En el moment de fer la matrícula caldrà pagar la diferència entre el preu del curs i els 175 euros avançats en el moment de la preinscripció.

Lliurament de documentació: MOLT IMPORTANT, per finalitzar el procés d’inscripció, caldrà lliurar, en el mateix formulari la documentació que et detallem. No lliurar la documentació, pot suposar perdre la plaça del curs sense possibilitat de reintegrament de l’import de la matrícula. La documentació a portar és:

 • Document acreditatiu membres MCECC: Cal que cada alumne lliuri el document que acredita que és membre del MCECC, extret del GESPLAI (consulta les instruccions).
 • Còpia del DNI (de les dues cares i en un sol full DINA4)
 • Normativa del curs. Descarrega-la, imprimeix-la i signa-la.
 • Si estàs matriculat al curs de Directors/es: fotocòpia del títol de monitor/a o bé a documentació que acredita que pots accedir al curs.

*Sobre el sorteig d’assignació de places:

 • En el moment de fer el sorteig, en cas d’haver-se de realitzar, es generarà una llista d’espera ordenada de les places que no hagin obtingut plaça en el curs.
 • Als preinscrits/es que no hagin obtingut plaça, se’ls retornarà els 175 euros satisfets en el moment de la preinscripció, un cop finalitzat el procés de matrícula.
 • Si algun dels preinscrits/es que ha obtingut plaça per al curs hi renuncia o bé no procedeix a formalitzar la matrícula, només li serà retornat el 90% de l’import satisfet. (Per tenir dret a aquest retorn, haurà de fer una sol·licitud personal i per escrit (correu electrònic) exposant els motius pels quals no ha completat el procés de matrícula). Alhora, s’assignarà la seva plaça a la persona següent de la llista d’espera.

Per a una informació més personalitzada pots adreçar-te a l'equip de coordinacció del curs escrivint un correu a residencialsmcecc@peretarres.org o bé trucant al 93 410 16 02.