Moviment de Centres d'Esplais Cristians Catalans (MCECC)

Notícies

Veure totes >

27.11.23 - Una trentena de monitors i monitores van assistir dissabte 25 de novembre al segon Consell de Responsables Territorials (CRT) del curs, celebrat a La Torreta (la Roca del Vallès), concretament al Centre d'Esplai Casal Santa Maria del Jaire.

Durant el matí, es va fer una valoració positiva del primer CRT del curs, i es va presentar el projecte Sempre acull, amb la mirada posada en la inclusió social i en la nova proposta territorialitzada: els Centres i Clubs d'Esplai poden adherir-se com a Zona i/o Territori.

Es van donar a conèixer informacions de la propera AGO: data (27 de gener del 2024), espai (Girona) i les candidatures obertes per formar part del Consell Directiu, així com la diferència conceptual entre àmbit i projecte, i el procés obert per a les candidatures de les Trobades 2025. En aquest punt, es van determinar les dues persones voluntàries que intervindran a l'AGO en l'espai del CRT.

Tot seguit, es van consensuar les dates dels CRTs del curs 2024-2025, i es va anar preparant la dinàmica territorial per a l'AGO, tot generant un espai de treball.

En el darrer CRT, que va fer-se durant el #25N, es va fer un minut de silenci per les víctimes de violència de gènere. Posteriorment, es van exposar propostes (mitjançant jocs i activitats) per explicar documents del Moviment, concretament la Memòria, el Pla d'Accions, el Calendari i l'Informe Econòmic.

Després, es van abordar informacions diverses, vinculades a la celebració de Nadal de la Fundació Pere Tarrés, la Nit dels Animadors i Animadores de la Fe (NAAF) de febrer, la difusió de la revista Estris a Zones i Territoris, la novetat del noticiari audiovisual del Moviment, la preparació de les factures vinculades al conveni, el camí per recórrer vinculat a la subvenció dels locals dels Esplais i la documentació de curs.

Finalment, es va fer una dinàmica de cohesió en la qual els Responsables Territorials van exposar unes presentacions explicant punts en comú.

El pròxim CRT, el tercer del curs, se celebrarà el 25 de febrer a Berga, i el darrer del curs (1 de juny), a Mataró.

#SomMoviment

23.11.23 - En el marc de l'Assemblea General Ordinària del MCECC (AGO), s'hauran de renovar alguns membres de l'actual Consell Directiu, raó per la qual s'obre el període de presentació de candidatures. 

Com cada any, l'AGO és un bon moment per a la construcció col·lectiva del Moviment i del projecte compartit. Enguany, les 9 persones que finalitzen el seu mandat a Consell Directiu són: 

 • Joan Morte i Villoro (Barcelona), que finalitza mandat, sense possibilitat de renovació.

 • Àlex Moreno i Urpí (Tarragona), que finalitza mandat, sense possibilitat de renovació.

 • Pep Pla i Casadesús (Solsona), que expressa la voluntat de ser reelegit.

 • Txell Cots i Latorre (Barcelona), que expressa la voluntat de ser reelegida.

 • Júlia Florences i Corominas (Barcelona), que expressa la voluntat de no renovar.

 • Eric Fernández i Morant (Sant Feliu), que expressa la voluntat de no renovar.

 • Roger Vendrell i Torrents (Sant Feliu), que expressa la voluntat de no mantenir el seu mandat i, per tant, la seva plaça queda vacant.

 • Judit Vilalta i Alegre (Lleida), que expressa la voluntat de no mantenir el seu mandat i, per tant, la seva plaça queda vacant.

 • Ares Miró i Penella (Urgell), que expressa la voluntat de no mantenir el seu mandat i, per tant, la seva plaça queda vacant.

Així doncs, són 9 les places que queden vacants, a les que cal afegir una plaça a territori Girona, una plaça al territori Tarragona i una plaça al territori Mallorca-Menorca, que van quedar buides a l’AGO 2023.

Per tot això, amb la convocatòria de l'AGO de 2023, s'obre un període de presentació de candidatures per a aquelles persones que vulguin formar part d’aquest òrgan del MCECC. Cal cobrir un total de 12 places disponibles per al Consell Directiu. La votació es durà a terme en el marc de l'Assemblea General Ordinària.

Requisits per formar part del Consell Directiu: 

 • Participar o haver participat com a monitor/a en un centre o club del MCECC. 
 • Acreditar 4 anys d'experiència en un mateix centre federat. 
 • Ser avalat per la corresponent Zona/Territori del MCECC o per un mínim de 4 centres federats. 
 • Edat mínima: 22 anys. 
 • Acceptar personalment l'Ideari, els Estatus de la Fundació Pere Tarrés i el Reglament de Règim Intern del MCECC. 

A més, es recomana haver format part de (en alguna o algunes): 

 • Activament de les comissions de trobades generals i/o del Grup Motor 
 • D’algun dels Àmbits del MCECC 
 • De la presentació i realització de Projectes 
 • Del Consell de Responsables Territorials 

* Cal detallar-ho en el currículum. 

Les persones interessades cal que facin arribar la candidatura, els avals i el seu currículum a l'Equip de Presidència del MCECC (presidencia.mcecc@peretarres.org) fins al 8 de gener de 2024. 

Deu dies abans de l'AGO, els centres i clubs coneixereu la relació de candidats i candidates i el seu currículum. 

21.11.23 - L’elecció de les localitzacions de les Trobades del Moviment es realitza seguint criteris d’equilibri territorial per tal d’implicar de forma anual, diferents Zones i Territoris on el MCECC hi té presència.

En aquest sentit, el Consell Directiu es planteja continuar avançant en aquesta línia amb un nou mecanisme de participació que permeti la presentació de candidatures per tal d’acollir les trobades del Moviment i així implicar de forma més activa els Centres i Clubs d’Esplai i els seus equips de monitors/es, tot facilitant també la sostenibilitat i viabilitat de les trobades. 

Termini

D’aquesta manera, en aquests moments, s’obre el termini de presentació de candidatures per part dels Centres i Clubs d’Esplai per les trobades del 2025. El procés restarà obert fins al pròxim 7 de gener.  

Procediment

Aquells esplais interessats a presentar una candidatura, caldrà que emplenin el següent document i el facin arribar a secretaria.mcecc@peretarres.org amb còpia al seu promotor/a i membres del Consell Directiu de referència dins del termini establert.  

Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures, el Consell Directiu en farà un filtratge previ que seguirà uns criteris determinats: 

 • La no repetició d’una població o territori si recentment s’ha celebrat una trobada en aquell espai. 
 • Viabilitat econòmica de la trobada. 
 • Facilitats pel que fa a l'existència i connexió amb transport públic. 
 • Altres criteris que es cregui convenient tenir en consideració pel Consell Directiu atenent les circumstàncies del moment.  

Després d’avaluar les diferents propostes, el Consell Directiu comunicarà als representants de les diferents candidatures si la seva prosperarà i es portarà a l’Assemblea o si, per contra, donades les pertinents explicacions, l’òrgan polític del Moviment s’ha vist obligat a denegar-la.  

Les candidatures acceptades hauran de realitzar una breu presentació davant l’Assemblea defensant la seva candidatura seguint els criteris que s’indicaran des del Consell Directiu. 

L’elecció definitiva, en aquesta edició, recaurà, però, en el Consell Directiu després d’un debat intern on es ponderin els diferents elements presentats davant l’Assemblea.  

Tot i això, a mitjà termini el Consell Directiu té la voluntat que tot el procés decisori acabi recaient plenament en l’AGO i els seus integrants a través de mecanismes que permetin combinar una decisió sobirana i el compliment d’uns estàndards tècnics de mínims de les candidatures que assegurin la viabilitat d’aquestes.

Requisits

A continuació, s’exposen els criteris mínims amb els quals haurà de comptar cada candidatura per poder ser acceptada en primera instància per la valoració inicial del Consell Directiu. 

 • Comptar com a mínim amb un Centre o Club d’Esplai del MCECC al municipi. 
 • Que el Centre o Club d’Esplai pugui aportar un mínim de 5 monitors/es o exmonitors/es a la comissió organitzadora.  
 • Que el municipi disposi de:  
 • Un o més centres educatius, prioritàriament de titularitat municipal, concertada o privada.   
 • Un o més pavellons coberts o espais anàlegs on pernoctar (o per utilitzar en cas de pluja). 
 • Un espai gran limitat o de fàcil limitació dels accessos. 
 • Facilitat de transport: 
 • Proximitat amb el transport públic. 
 • Zona d’aparcament per autocars. 

També es valorarà: 

 • L’existència d’entitats de cultura popular al municipi i el seu vincle amb l’esplai. 
 • La xarxa o vincles del Centre o Club d’Esplai amb altres agents territorials. En aquest punt també es tindrà en compte si la Zona o el Territori i els seus Centres i Clubs d’Esplai tenen una predisposició favorable per la candidatura i si volen participar-hi activament.  
 • La disponibilitat de proveïdors locals segons criteris de sostenibilitat pels àpats o per altres necessitats.  
 • El contacte previ amb l’Ajuntament i la predisposició d’aquest envers la trobada. 

Finalment, cal destacar que una candidatura pot ser presentada i defensada de forma conjunta per més d’un Centre o Club d’Esplai en el cas de municipis on el Moviment disposa de més d’un centre federat.  

 • Per qualsevol dubte o consulta podeu escriure a secretaria.mcecc@peretarres.org o bé adreçar-vos al vostre promotor/a i/o membre del Consell Directiu de referència.    

Junts i juntes construïm el Moviment!

#SomMoviment, som @EsplaisMCECC!

Agenda

Veure totes >

dijous

30

novembre

Z16 - Reunió Terriorial CE La Geltrú 20:30h

C/Rectoria, Nª1. Vilanova i la Geltrú

divendres

01

desembre

LLE - Vetlla de Nadal 20:00h

divendres

01

desembre

Zona 11 - Reunió territorial + Sopar de Nadal 20:15h

Centre d'Esplai Boterut

divendres

01

desembre

Z13 - Sopar d'Advent 20:30h

El Kaliu - Lliçà de Vall

L'Esplai en moviment

directe a la teva Zona/Territori!

zones/territoris

Encara no ets d'Esplai?