Quins recursos i serveis ofereix el MCECC?

Quins recursos i serveis ofereix el MCECC?

La Guia de Recursos del MCECC és un document que pretén recollir tots i cada un dels recursos que el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans posa a la disposició dels centres d’esplai que hi estan federats.

Amb la finalitat de clarificar la informació i amb la voluntat de ser el màxim didàctics possible, s’ha preparat aquesta guia/recull que conté la informació principal dels diversos ajuts, avantatges, accions i subvencions que articula el MCECC.

Esperem que sigui d’utilitat!

Descarrega't la Guia de Recursos del MCECC.

Acompanyament i Assessorament

Suport a l'acció de centres

Ajuts econòmics directes

Serveis, avantatges i descomptes

Difusió i informació

Participació

Acompanyament i assessorament

Acompanyament i mediació

ACOMPANYAMENT I MEDIACIÓ GENERAL

El MCECC disposa de diversos equips de persones que estan al servei dels centres d’esplai. L’equip tècnic, el consell directiu i l’equip de consiliaris són alguns dels col·lectius que estan a disposició dels centres per tal d’acompanyar-los i ajudar-los en determinades situacions i processos.

Com accedir-hi? En el cas que un centre d’esplai vulgui un acompanyament específic sobre alguna qüestió concreta (per algun procés que es vulgui dur a terme al centre, per poder rebre assessorament sobre alguna qüestió particular, per mediar en algun conflicte concret,...) podeu sol·licitar la col·laboració de l’equip del MCECC.

Més informació: Podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es en qualsevol moment que ho requeriu. Ells us oferiran recolzament i també us facilitaran el contacte del tècnic/a que us assessorarà.

Assessorament

ATENCIÓ PERSONALITZADA EN LA PRESENTACIÓ DE PREMIS I SUBVENCIONS

El MCECC us ofereix la possibilitat d’adreçar-vos als promotors/es per tal d’obtenir atenció personalitzada i recolzament explícit per a sol·licitar subvencions i ajudes. Us podrem assessorar a redactar el projecte i a fer-lo millor.

Com accedir-hi? Podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors en qualsevol moment que ho requeriu. Ells us oferiran recolzament i també us facilitaran el contacte del tècnic/a que us assessorarà.

Més informació: Podeu posar-vos en contacte amb la secretaria del MCECC a través de la bústia de correu secretaria.mcecc@peretarres.org.

Acompanyament i mediació

ASSESSORAMENT EN L'ÚS DEL GESPLAI

El GESPLAI és l’eina que els centres han d’utilitzar per informar de la seva activitat, però alhora també és un programa a través del qual els centres poden gestionar les dades de l’entitat (inscripcions, llistats d’infants, actes de reunió...) de manera eficient. S’ofereix assessorament i formació individual a aquells centres que ho requereixin.

Com accedir-hi? En el moment en què ho necessiteu, l’equip del MCECC us proposarà alguna formació o acompanyament per tal de resoldre els vostres dubtes o fer una formació integral de l’eina.

Més informació: Podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es de centre per demanar informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats.

Representació Institucional

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El MCECC exerceix un paper de representació institucional per posar en valor els centres d’esplai davant les administracions públiques. Qualsevol centre pot requerir la col·laboració institucional del Moviment davant les administracions públiques en cas que hi vulgui interlocutar.

Com accedir-hi? Si ho sol·liciteu, podreu demanar a l’equip del Moviment que us pugui acompanyar, assessorar o aconsellar sobre com atendre les vostres relacions institucionals. En cas de ser necessari, i si ho desitgeu, els membres del Consell Directiu també us podran acompanyar en les vostres visites i relacions.

Més informació: Podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es de centre per demanar informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats.

Acompanyament interlocució església

ACOMPANYAMENT EN LA INTERLOCUCIÓ AMB ELS RESPONSABLES ECLESIALS

Cada parròquia en concret i l’església diocesana en general és l’organització a la qual els centres d’esplai del MCECC s’incardinen i formen part. El MCECC té com a objectiu facilitar l’encaix i bona convivència entre els centres d’esplai i les parròquies de què formen part.

Com accedir-hi? En el cas que un centre d’esplai vulgui aprofundir en les relacions amb la seva parròquia, pot adreçar-se al MCECC i sol·licitar l’acompanyament per a aquesta interlocució entre ambdós agents.

Més informació: Podeu posar-vos en contacte amb els vostres vostres promotors/es de centre per demanar informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats.

Tràmits

TRAMITS AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT

Els Centres d’Esplai són entitats juvenils que, com a tal, pertanyen al Cens d’Entitats Juvenils que manté la Direcció General de Joventut. A més, els centres d’esplai realitzen diversos tràmits amb la Direcció General. Des del MCECC s’ofereix suport, assessorament i acompanyament a l’hora de realitzar aquests tràmits: notificacions, modificació de dades del cens, etc.

Com accedir-hi? Quan tingueu alguna necessitat específica amb els tràmits o alguna dificultat d’interlocució, podeu posar-vos en contacte amb el Moviment per sol·licitar la intervenció. El MCECC actua per iniciativa pròpia per mantenir actualitzades les dades principals dels centres d’esplai en el Cens d’entitats juvenils.

Més informació: Podeu posar-vos en contacte amb els vostres vostres promotors/es de centre per demanar informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats.