Assegurances de lleure i voluntariat

Assegurances_Presentació

Les entitats i les organitzacions no lucratives que organitzen activitats de lleure tenen voluntaris o tenen la responsabilitat legal d’assegurar els seus col·laboradors.

Pel que fa a l’assegurança de lleure, cal tenir en compte que és una obligació legal, tal com es recull en el Decret 267/2016, del 5 de juliol (publicat a DOGC nº 7517- 07.07.2016) sobre la regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

L’article 10è, apartat 1r de la Ley Española 45/2015 del 14 d’octubre del voluntariat (BOE. Núm 247 de 15/10/2015) considera un dret del voluntari que l’organització per la qual col·labora li ofereixi una assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

La Fundació Pere Tarrés, conscient de la necessitat que tenen les entitats de lleure d’oferir aquest servei, gestiona des de fa més de 30 anys el servei d’assegurances de lleure i voluntariat.

Ara, a més, es pot gestionar l’alta i la renovació de les assegurances mitjançant el nostre sistema on-line.

Pots consultar-ne tota la informació en els següents apartats:

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal