capsalera-voluntariat.jpg

Assegurances per al voluntariat

Assegurances d’accidents i de responsabilitat civil per al voluntariat.

Els voluntaris i les voluntàries són persones que, lliurement, per responsabilitat social, es comprometen a realitzar una obra d’interès general, ja sigui cívica, educativa, cultural, sanitària, al medi ambient o un servei social. 

Quan l’acció voluntària es desenvolupa en el marc de l’associació, aquesta ha de recolzar les persones que accepten col·laborar en el seu projecte. L’entitat ha de motivar-les, formar-les i assegurar-les d'esdeveniments fortuïts que puguin comportar-los conseqüències negatives: accidents, morts o reclamacions per responsabilitat civil. 

Les assegurances per al voluntariat de la Fundació Pere Tarrés inclouen la doble cobertura, per accidents i per responsabilitat civil. 

Són moltes les normatives, autonòmiques i estatals que, a l’Estat espanyol, regulen l’obligatorietat que totes les persones voluntàries d’una entitat o un projecte determinat comptin amb una assegurança.

Cost 

El cost de les assegurances de voluntariat és el següent: 

  • Si la primera adhesió és de més de 50 persones, totes les ampliacions tindran un cost de 3,30 € per persona adherida.
  • Si la primera adhesió és de menys de 50 persones, totes les ampliacions tindran un cost de 4,00 € per persona adherida

* Consultar condicions de cost per a col·lectius de més de 1.000 voluntaris i/o activitats de curta durada. 

Vigència 

Les cobertures que oferim per aquesta modalitat d’assegurances són d’un any, de manera que el període de vigència ordinari de la pòlissa de voluntariat és de l'1 de febrer al 31 de gener, de cada any. 

En el cas de les adhesions contractades més enllà de la data de l’1 de febrer, la vigència s’iniciarà des de la data de la formalització de la contractació fins al 31 de gener. 

Període de contractació

La contractació d’aquestes assegurances de voluntariat es pot fer uns dies abans de l’1 de febrer. 

Per als clients adherits a les assegurances de voluntariat, el servei d’assegurances de la Fundació Pere Tarrés us proposarà una renovació automàtica anual uns dies abans de la finalització dels períodes de vigència de les cobertures.

Als documents següents, podreu trobar els extractes de les condicions i cobertures de les pòlisses d’accidents i responsabilitat civil (RC). 

Com sabeu, la contractació a les assegurances de voluntariat de la Fundació Pere Tarrés implica una “adhesió” a les pòlisses de RC i d’accidents que aquesta entitat té contractada a l’asseguradora Occident a través d'AON. 

Aquí podreu consultar, de manera permanent, un breu extracte - resum de les condicions i cobertures, així com les pòlisses originals detallades.

Extracte resum

Document resum de condicions i cobertures de les assegurances del voluntariat

Documents originals complets 

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal