capsalera-lleure.jpg

Assegurances de lleure

Assegurances d’accidents i de responsabilitat civil per a les entitats de lleure.

Les entitats de lleure educatiu són organitzacions que organitzen activitats educatives per a infants, adolescents i joves. Els centres d’esplai i els agrupaments escoltes acumulen una llarga tradició a l’hora d’organitzar activitats com les colònies de vacances, les rutes, els casals de vacances, entre d’altres. 

Aquestes activitats s’han estès a tota la població, i molts infants i adolescents participen regularment d’aquestes activitats, que són organitzades per múltiples col·lectius, entitats i organitzacions. 

Les assegurances per al lleure de la Fundació Pere Tarrés inclouen la doble cobertura, per accidents i per responsabilitat civil. 

Donen resposta a les normatives reguladores de les activitats d’educació en el lleure que, habitualment, formen part de les polítiques de joventut de les diferents comunitats autònomes de l’Estat.

Cost 

El cost de les assegurances de lleure per a les diferents modalitats és el següent: 

Modalitat ANUAL

El cost per a 12 mesos és de 3,20 € per persona adherida.

Modalitat TEMPORAL

El cost total per a tot el període contractat és de 2 € per persona adherida

Vigència 

S’ofereixen dues modalitats de vigència: 

Modalitat ANUAL

El període de vigència és d’un any, amb la cobertura des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.

En aquesta modalitat, i per a les adhesions contractades més enllà de la data de l’1 de setembre, la vigència s’iniciarà des de la data de la formalització de la contractació fins al 31 de gener.

Modalitat TEMPORAL

El període de vigència és de 90 dies com a màxim, a comptar des de la data d’inici de cobertura que se seleccioni.

Període de contractació 

En el cas de la modalitat anual, la contractació d’aquestes assegurances de lleure es pot fer uns dies abans de l’1 de setembre. 

En el cas de la modalitat temporal, la contractació es podrà fer en qualsevol moment. 

Per als clients adherits a les assegurances de lleure, el servei d’assegurances de la Fundació Pere Tarrés us proposarà una renovació automàtica anual uns dies abans de la finalització dels períodes de vigència de les cobertures.

Als documents següents, podreu trobar els extractes de les condicions i cobertures de les pòlisses d’accidents i responsabilitat civil (RC). 

Com sabeu, la contractació a les assegurances de lleure de la Fundació Pere Tarrés implica una “adhesió” a les pòlisses de RC i d’accidents que aquesta entitat té contractada a l’asseguradora Occident a través d'AON. 

Aquí podreu consultar, de manera permanent, un breu extracte - resum de les condicions i cobertures, així com les pòlisses originals detallades.

Extracte resum

Document resum de condicions i cobertures de les assegurances de lleure

Documents originals complets

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal