capsalera-en-cas-accident.jpg

Què fer en cas d'accident

En aquest espai del web, t’expliquem els passos i et detallem les indicacions de com actuar en cas d’accident. Si vols pots descarregar-te aquesta mateixa informació a través d’aquest full de PDF.

En el cas que, en el transcurs d’una activitat que realitzem, una persona de les adherides a l’assegurança contractada sofreixi un accident, haurem d’acudir a un centre mèdic perquè rebi atenció mèdica. Al centre mèdic, poden demanar-vos disposar de l’assegurança. 

En aquests casos, i per a les assegurances d’accidents en les modalitats de lleure i de voluntariat, caldrà que utilitzeu el model de comunicat d’accidents - declaració de sinistre

Hi ha dues opcions per trametre el comunicat d’accidents - declaració de sinistre:

OPCIÓ MANUAL

A l’apartat “Documentació” del Portal d’Assegurances de la vostra assegurança, trobareu el formulari del comunicat d’accidents - declaració de sinistre

Podeu descarregar-lo, imprimir-lo i emplenar-lo a mà i trametre’l segons les indicacions que segueixen.

OPCIÓ DIGITALITZADA

Podeu clicar en aquest enllaç i accedir al generador de comunicat d’accidents - declaració de sinistre digital. 

Amb aquest sistema en línia, veureu que podreu emplenar la informació i trametre-la de manera còmoda, àgil i segura.

Com procedir en cas d’accident?

1

Acudir a un centre mèdic
per realitzar la visita d’urgències i/o la primera consulta mèdica. En aquell moment, podrà donar-se el cas, o no, que us sol·licitin disposar de l’assegurança.

Si en el centre mèdic se us demana disposar de l’assegurança i us requereixen el comunicat d’accidents, caldrà que, en primer lloc, truqueu al telèfon d’atenció al client de la companyia asseguradora:

Telèfons
2

Sol·licitar número de sinistre a la companyia asseguradora
A la trucada, cal comunicar l’accident i anotar el número d’expedient de sinistre que us serà informat i que serà la referència de l’accident.

Per fer-ho, haureu d’identificar-vos com a adherits a l’assegurança d’accidents de la Fundació Pere Tarrés i referenciar el número de pòlissa d’assegurança d’accidents que consta al vostre butlletí d’adhesió.

En aquest cas i per a aquesta trucada a la companyia asseguradora, convé citar el número de pòlissa d’accidents i no el número d’adhesió

3

Emplenar i lliurar el comunicat d’accidents
Al centre mèdic on us han atès, cal que lliureu el comunicat d’accidents - declaració de sinistre, en què haureu de fer constar el número d’expedient de sinistre que us han facilitat a la companyia asseguradora en el moment de la trucada.

Al centre mèdic, cal que recolliu l’informe mèdic d’urgències o de primera visita. També cal que us quedeu una còpia de la declaració de sinistre comunicat d’accidents.

Si opteu per utilitzar el sistema digital de comunicat d’accidents - declaració de sinistre, podeu:

 • Enviar directament el comunicat d’accidents a l’adreça de correu electrònic que us indiqui el centre mèdic.
 • Adjuntar-hi l’informe mèdic d’urgències o de primers visita (fent-li una fotografia amb un dispositiu mòbil o bé ajuntant-lo si el teniu en format digital).
 • Conservar una còpia de tota la informació per a vosaltres.

Si opteu per fer-ho de manera manual, haureu de lliurar els documents impresos emplenats i quedar-vos còpies en paper per poder-ho conservar i trametre posteriorment, segons expliquem en el pas 4.  

4

Remetre el comunicat d’accidents a la companyia asseguradora
Trametre la informació del sinistre a la companyia asseguradora, amb els corresponents annexos.

Si opteu per utilitzar el sistema digital de comunicat d’accidents - declaració de sinistre el procés quedarà fet i vosaltres també rebreu una còpia de tota la tramesa. També us quedarà registrada la documentació a l’assegurança corresponent del Portal d’Assegurances.

Si opteu per fer-ho de manera manual, haureu d’enviar un correu electrònic a gd.diversos@catalanaoccidente.com amb la documentació següent:

 • Còpia del butlletí d'adhesió.
 • Còpia de l'informe mèdic d'urgències o de primera visita.
 • Còpia de la declaració de sinistre - comunicat d’accident.

A l’assumpte del correu, cal indicar-hi:

Documentació expedient de sinistre [#Número d’exp. sinistre]

5

Visites de seguiment
En el cas que la persona accidentada requereixi visites de seguiment, visites de control, revisions o proves senzilles (com RX), serà necessari contactar amb la companyia asseguradora Occident (a través del número d’atenció al client) per conèixer els centres mèdics concertats i rebre l'assistència sanitària necessària.

En aquest enllaç podeu trobar els centres mèdics de la companyia asseguradora.

CENTRES MÈDICS OCCIDENT

Addicionalment als passos que hem descrit anteriorment, en aquests dos supòsits, caldrà trametre a la companyia asseguradora:

En cas de lesió dental:

 • Fotocòpia del DNI de l'assegurat.
 • Pressupost dental (de les visites al dentista), en què ha de constar-hi: data, concepte i preu.

Una vegada s’aprovi el pressupost per part de l’asseguradora, caldrà enviar les factures.

En cas d’invalidesa parcial:

 • Fotocòpia del DNI de l'assegurat.
 • Un informe mèdic que descrigui seqüeles i limitacions definitives.
 • Certificat de titularitat bancària de l'assegurat.

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal