Zones i territoris del MCECC

Zones i territoris

La Zona o Territori és l’espai de participació del MCECC periòdic pels centres d’esplai. Serveix per generar dinàmiques amb els centres propers territorialment que esdevinguin útils per enriquir la tasca educativa que porten a terme amb els infants i joves. La organització de formacions pels monitors/es, trobades d’infants o adolescents, espais per compartir experiències i recursos,… són algunes de les accions que s’impulsen des de la Zona o Territori.

La zona o el territori també és l’espai d’encontre per treballar temes transversals i cabdals del Moviment que són compartits al Consell de Responsables Territorials.