Zona 5

Equip Territorial

Responsables Territorials

Zona 05: Sant Andreu, Nou Barris, Sant Martí

Elizabeth Prada - Roger Vilaclara i Verdú - Elna Busquets i Vidal

Responsable pedagògica - Secretari - Tresorera

Consell directiu

Joan Ferrer i Sastre

Joan Ferrer i Sastre

Vocal del Consell Directiu

Promotor/a

Laura Toledo i Monfort

Laura Toledo i Monfort

Promotora de Centres d'Esplai

Consiliari

Clara Seguí i Munar

Clara Seguí i Munar

Consiliària de la Zona 05 – St. Andreu, Nou Barris, St. Martí

Centres de la zona o el territori