Un record pel 40è, el 50è i el 60è!

Prevenció i bon tracte

La Convenció sobre els drets de l'infant del 20 de novembre del 1989 de Nacions Unides recull que “Cal protegir l’infant de totes les formes de maltractaments perpetrades pels progenitors o qualsevol altra persona responsable de la seva cura i establir mesures preventives i de seguiment pel que fa al cas”. Així doncs, ser ben tractats és un dret dels nens i nenes pel simple fet d’existir, i aquest dret ha de ser respectat per les famílies, educadors/es i el conjunt de la comunitat. Com a entitats de lleure ens cal promoure aquest foment del bon tracte per tal de generar espais protectors per als infants i adolescents. 

Des del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) manifestem el nostre rebuig total i absolut i condemnem qualsevol tipus d’abús o maltractament, i fem explícita la voluntat de sancionar, denunciar i posar en mans de les autoritats les persones que siguin sospitoses d’aquests fets. Per això treballem i treballarem per generar i promoure espais de lleure protectors per als infants i joves que garanteixin el seu desenvolupament integral i la lliure execució dels seus drets fonamentals. Els monitors/es, com a agents educatius que som dels infants i joves, som una peça clau i molt important en la promoció de la cultura del bon tracte.

El bon tracte, generem espais protectors

Anem un pas més enllà de la simple eliminació de la violència

Prevenció i bon tracte

El punt de partida del bon tracte consisteix a respondre correctament a les necessitats de cura, protecció, educació, respecte, empatia i vinculació afectiva. La persona educadora té quatre actuacions fonamentals en el foment del bon tracte:

 • Prevenir: La persona educadora ha de generar entorns protectors. Segons Tomas Aller: “Un entorn protector és un ecosistema (social, natural, virtual) en què ens tractem bé i ens cuidem els uns als altres en un context de lliure de violència”.
 • Detectar: La persona educadora es troba en una posició privilegiada per a la detecció de situacions de risc per als infants o adolescents. 
 • Notificar: La persona educadora, com qualsevol professional, té l’obligació social, ètica i legal d’actuar en els casos de maltractament que conegui. 
 • Donar suport: Davant de qualsevol situació de maltractament o abusos sexuals, cal escoltar l’infant o l’adolescent, creure’l i donar-li tot el suport que necessita. 

Des del lleure, s’ha de treballar perquè els nostres espais educatius siguin entorns protectors on prevalgui la cultura del bon tracte.  

* Podeu consultar la guia per minimitzar riscos al  Protocol de prevenció dels abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure, de les pàgines 12 a la 17.

Delegat/da de protecció del MCECC

El perfil de les persones delegades de protecció del MCECC és el d’una persona amb capacitat d'escolta, capaç de prendre decisions i acompanyar els equips, i amb formació en l’àmbit de prevenció de la violència i generació d’espais protectors. Algunes de les funcions que desenvolupa són:

 • Vetllar pel treball preventiu i la cultura de bon tracte i la formació dels monitors/es.
 • Rebre les comunicacions sobre casos de violència detectats als centres i clubs d’esplai.
 • Ajudar a la presa de decisions en cas d'indicis de situacions de violència, que puguin patir els qui participen en les activitats de lleure.
 • Donar suport al procés de notificació (que haurà de fer la persona representant de l'entitat) de les situacions de violència.
 • Acompanyar, assessorar i donar suport a l'equip que ha iniciat el procés després de la comunicació.
 • Tenir la informació necessària dels serveis socials del territori on estan ubicats.
 • Ajudar a consensuar la informació que es traspassa a les famílies en situacions de crisi i la gestió del flux d'informació amb l'exterior (mitjans de comunicació...).
 • Gestionar un registre anual de les intervencions realitzades.

L’equip de persones delegades de protecció del MCECC som:

Membre Equip Tècnic

Gemma Olària i Gras

Txell Cots i Latorre

Txell Cots i Latorre

Xavi Nus i Garrell

Xavi Nus i Garrell

Anna Grau

Anna Grau

Pots contactar amb l’equip de persones delegades de protecció a través del teu promotor/a o referent del consell directiu de referència o escrivint a aquest correu: bontracte.mcecc@peretarres.org

Protocol d'actuació en el lleure

En el món del lleure, és possible que es detectin situacions de violència als infants i adolescents participants en les activitats realitzades, per tant caldrà valorar quin serà el circuit idoni per tal de fer arribar la informació de la situació detectada de la millor manera possible, seguint tres criteris clars: mínima intervenció necessària, discreció i transparència.

 • El criteri de mínima intervenció necessària significa que els infants o adolescents que relatin una situació de violència no han de ser entrevistats per més d’una persona de l’entitat o empresa.
 • El criteri de discreció vol dir que no tothom que participa en les activitats o en l’entitat ha de ser coneixedor de la situació detectada, sinó que hi ha d’haver unes persones que seran les encarregades de gestionar les accions que s’han de dur a terme per garantir la protecció de l'infant, adolescent o jove.
 • El criteri de transparència apel·la a la necessitat de comunicar tot el que ha passat o del que s’és coneixedor, oferint informació i acompanyament les famílies i les persones afectades.

El responsable del centre o club d’esplai, amb el representant legal de l’entitat (té el suport de la persona delegada de protecció del Moviment), serà l’encarregat de liderar i supervisar les accions a realitzar.

Catalunya

Illes Balears

Formació

En el marc de les accions que la Direcció General de Joventut (DGJ) fa en matèria de prevenció de l'Abús Sexual Infantil (ASI) en l'àmbit de l'educació en el lleure, aquest darrer any s'han publicat uns materials específics i especialitzats en alguns aspectes concrets d'aquesta prevenció elaborats per la Fundació Vicki Bernadet (FVB).

Formació - "Prevenció i abordatge de l'Abús Sexual Infantil en l'àmbit de l'educació en el lleure"

Formació - "Prevenció i abordatge de l'Abús Sexual Infantil en l'àmbit de l'educació en el lleure"

Curs 6 - "Prevenció i abordatge de les violències sexuals contra infants i adolescents en l'àmbit de l'educació en el lleure"

Recursos diversos

En els següents enllaços pots trobar diferents materials d’interès:

Protocols i normativa

Material pedagògic

Entitats, recursos i serveis