Un record pel 40è, el 50è i el 60è!

Prevenció i bon tracte

Què és?

Espais protectors

Delegats de protecció

Protocol d'actuació

Formació

Recursos

La Convenció sobre els drets de l'infant del 20 de novembre del 1989 de Nacions Unides recull que “Cal protegir l’infant de totes les formes de maltractaments perpetrades pels progenitors o qualsevol altra persona responsable de la seva cura i establir mesures preventives i de seguiment pel que fa al cas”. Així doncs, ser ben tractats és un dret dels nens i nenes pel simple fet d’existir, i aquest dret ha de ser respectat per les famílies, educadors/es i el conjunt de la comunitat. Com a entitats de lleure ens cal promoure aquest foment del bon tracte per tal de generar espais protectors per als infants i adolescents. 

Des del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) manifestem el nostre rebuig total i absolut i condemnem qualsevol tipus d’abús o maltractament, i fem explícita la voluntat de sancionar, denunciar i posar en mans de les autoritats les persones que siguin sospitoses d’aquests fets. Per això treballem i treballarem per generar i promoure espais de lleure protectors per als infants i joves que garanteixin el seu desenvolupament integral i la lliure execució dels seus drets fonamentals. Els monitors/es, com a agents educatius que som dels infants i joves, som una peça clau i molt important en la promoció de la cultura del bon tracte.