Trocajove

TrocaJove

El MCECC, anualment, organitza una gran trobada pels grups de joves dels centres d’esplais federats. Sovint és el primer contacte d’aquests joves amb el Moviment a nivell català, més enllà de la seva realitat de zona o territori.

L’objectiu de la trobada és oferir una activitat centrada en els adolescents i joves dels centres d’esplai, proporcionant-los un espai de formació i creixement, vinculat a la transmissió de valors cívics i al compromís social. És un espai d’intercanvi de coneixements, relacions i activitats amb altres joves de diferents centres d’esplai, moltes dels quals acabaran formant part dels equips de monitors.

L’origen de la TrocaJove recau en el Matxembrat, el nom que va rebre en els seus inicis, quan es va crear l’activitat el marc de l’Àmbit d’Adolescents i Joves del MCEC, el qual va començar a organitzar una trobada de cap de setmana pels grups de joves dels centres d’esplai.

A continuació trobareu una relació de les diferents trobades organitzades, començant per les del MCEC (sense la dimensió catalana) i acabant per les del MCECC:

Trocajove