Som, fem i sumem!

Som, fem i sumem!

Qui som?

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) és una federació de centres d’educació en el lleure presents a les diferents diòcesis catalanes i també a Mallorca i Menorca. Amb un bagatge de més de 60 anys d’experiència, agrupa més de 200 centres d’esplai federats, distribuïts en les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, les illes de Mallorca i Menorca i també el principat d’Andorra. Els centres d'esplai del MCECC van acullen uns 25.000 infants, adolescents i joves, gràcies a la tasca educativa i voluntària d’uns 4.500 monitors i monitores.

ELS ESPLAIS DEL MCECC INTERVENEN EDUCATIVAMENT PER AJUDAR A VIURE UNA EXPERIÈNCIA DE TEMPS LLIURE AMB SENTIT A TRAVÉS DE:

  • La promoció de l’educació en el lleure des d’una visió integral de la persona.
  • La transformació en instruments d’acció pastoral, al servei de l’Església, per transmetre els valors de l’humanisme cristià.
  • La potenciació de l’associacionisme infantil, juvenil i del voluntariat.
  • La consciència de pertànyer a un Moviment català, arrelat en el nostre país, amb voluntat de creixement.
  • La transformació del nostre entorn des de la pròpia acció i a partir del compromís i la responsabilitat.

El MCECC treballa amb i per als esplais partint, sempre, d’una proposta educativa compartida. Els dóna suport, els assessora i els acompanya en el seu dia a dia en aspectes tècnics de gestió (tramitacions legals, recursos econòmics,..), en la seva acció educativa (formació, publicacions) i generant xarxa i capital social (proposant trobades i activitats o exercint un rol de representació i intermediació). En definitiva, la seva funció és servir en tot allò que millori la qualitat de les activitats dels centres d'esplai i el seu funcionament com a entitats juvenils i voluntàries.

Pots consultar el Pla Estratègic del MCECC 2021-2023(25)

Qui som?

Què fem?

Què fem?

AL MCECC TREBALLEM AMB I PER ALS CENTRES D'ESPLAIS PARTINT D'UNA PROPOSTA EDUCATIVA I COMPARTIDA.

Els donem suport, els assessorem i els acompanyem en el seu dia a dia en:

  • La seva acció educativa (formació, publicacions...)
  • Generant xarxa i capital social (proposant trobades i activitats, exercint un rol de representació i intermediació...)
  • Aspectes tècnics de gestió (tramitacions legals, recursos econòmics...)

La nostra funció és donar suport i millorar la qualitat de les activitats dels centres d'esplai i el seu funcionament com a entitats juvenils i de voluntariat.

La identitat cristiana del Moviment:

En el marc del Pla d’Accions 2021 del Moviment, arran de l’acció ID1 (Generar un debat per redefinir la visió i el compromís sobre la identitat cristiana del Moviment i arribar a acords comuns sobre la vivència i el sentit de pertinença a l’Església), les persones vinculades a aquesta tasca hem creat un document: La identitat cristina al MCECC, present i futur 

El material s’estructura en els següents ítems: missió, diàleg, ecologia, cultura, acció social, persona, acompanyament, espiritualitat i comunitat. Així mateix, a cadascun d’aquests apartats es poden trobar els continguts diagnosi esplais, diagnosi MCECC i compromís de futur. Mitjançant una radiografia de la situació de la identitat cristiana als diversos Centres i Clubs d’Esplai federats al Moviment, i d’una anàlisi, també, de la realitat en el si del MCECC, s’estableixen els rumbs i les pautes a seguir –com a Consell Directiu i com a MCECC en la seva totalitat– per continuar treballant aquesta dimensió amb visió estratègica a llarg termini. 

Sumem

Per fer possible la seva acció, i com a valor propi i principi d’actuació, el MCECC articula un treball en xarxa i un treball cooperatiu amb una diversitat d’organitzacions, entitats, empreses i administracions públiques que contribueixen al finançament dels projectes o bé possibiliten un treball compartit i interactiu.

Administracions públiques que financen els nostres projectes

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Badalona
Diputació de Barcelona
Diputació de Tarragona
Diputació de Lleida
Consell de Mallorca
Generalitat de Catalunya
Conselleria de les Illes Balears
IRPF Illes Balears

Entitats i Organitzacions privades que col·laboren amb els nostres projectes

Fundació Privada Llegat Roca i Pi
Obra Social La Caixa

Entitats de les quals formem part directament

Coordinació Catalana de Colònies Casals i Clubs d’Esplai
Consell de la Joventut de Barcelona
Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
Consell de la Joventut de les Illes Balears
Plataforma de la Infància de Catalunya
Educació 360
Voluntaris.cat

Entitats de les que formem part a través del CCCCCE

FimCap
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya i les Balears