header-activitats-internacionals.jpg

Activitats internacionals

La FIMCAP és la Federació Internacional de Moviments Catòlics d’Acció Parroquial. Aquesta organització agrupa diferents entitats d’educació en el lleure de 26 països d’arreu del món. La complexitat d’una organització mundial fa que cada continent tingui la seva suborganització: FIMCAP – America Latina, FIMCAP – Asia, FIMCAP – Africa i FIMCAP – Europe. El MCECC, com a part de CCCCCE, és part activa de la FIMCAP – Europe.

Les principals activitats que es realitzen a nivell europeu són les següents:

  • Eurocourse: És una activitat formativa anual dirigida a monitors i monitores de les diferents entitats que formen la FIMCAP – Europe i cada any gira entorn d’una temàtica en concret. Com a entitat que hi forma part podem aportar un nombre limitat de persones. Aquest té lloc normalment pels vols de Setmana Santa. A l’any 2020 serà del 11 al 18 d’abril a Bèlgica i com a CCCCCE podem aportar entre 3 i 4 participants. En breus ampliarem la informació.
  • Eurocamp: És una activitat dirigida a adolescents i els seus monitors i monitores de les entitats de base de cada organització. És també una trobada anual i que cada any es celebra a diferents llocs d’Europa durant la primera quinzena d’Agost. CCCCCE disposa de 4 places per adolescents i un monitor/a acompanyant.
Activitats internacionals

A més a més cada 3 anys es realitza una activitat de caire mundial:

Worldcamp: És un camp de treball que es realitza durant 15 dies i hi participen diferents monitors i monitores de les entitats de base que conformen la FIMCAP. L’últim es va realitzar l’any 2018, el proper serà l’any 2021 i com a CCCCCE aportem dues persones per a que visquin l’experiència.

La FIMCAP – Europe està formada per organitzacions de Romania, Lituània, Bèlgica, Eslovàquia, Hongria, Dinamarca, Itàlia, Holanda, Suïssa, Àustria, Alemanya, Malta i Catalunya. Cada suborganització continental es reuneix 4 vegades l’any i els delegats de cada organització treballen en les activitats que s’organitzen a nivell europeu i també mundial.

Els objectius principals de la FIMCAP són:

  • Unir i donar suport a les organitzacions membres. Oferint oportunitats per unir-se en un esperit de fraternitat i comprensió mútua
  • Crear sentit de comunitat i estimular els intercanvis educatius en qüestions de joventut.
  • Ajudar a descobrir i comprendre les necessitats específiques dels infants i joves de tot el món a través de les experiències de les entitats de base de cada organització.
  • Representar les organitzacions membres en els organismes internacionals i ser la veu dels joves.
  • Construir amb i a través dels joves un món millor i una Església viva.

Els òrgans de govern de la FIMCAP són:

  • L’Assemblea General: cada 3 anys els delegats de tot el món de les diferents organitzacions es reuneixen i estableixen les directrius per als propers 3 anys. A cada assemblea es treballa una temàtica concreta i s’elabora una declaració de missió que serà treballada a les diferents organitzacions en els següents anys. La temàtica sorgida a l’Assemblea General de l’any 2019 és el valor del Joc i la declaració d’intencions la podeu trobar aquí. En aquesta Assemblea també s’escull la Presidència Mundial (compartida per dues persones) i es ratifiquen les presidències de cada continent.
  • L’international Bureau: les diferents presidències continentals, juntament amb la presidència Mundial i el consiliari de la FIMCAP es reuneixen periòdicament per anar fent seguiment de les accions proposades durant l’Assemblea General.