Notícies

Últimes notícies

Nou recurs: els exmonitors/es a l'Esplai
On serà la TrocaJove 2023?

On serà la TrocaJove 2023?

23.09.22 - Lleida serà la ciutat que acollirà milers de joves i adolescents dels Centres i Clubs d'Esplai del Moviment.

Cada any un equip de voluntaris i voluntàries acompanyats pel Consell Directiu i l'Equip Tècnic treballen de valent per organitzar la gran trobada dels grups de joves dels Centres i Clubs d’Esplais federats. Sovint és el primer contacte d’aquests joves amb el Moviment a nivell català, més enllà de la seva realitat de zona o territori.

L’objectiu de la trobada és oferir una activitat centrada en els adolescents i joves dels Centres i Clubs d’Esplai, proporcionant-los un espai de formació i creixement, vinculat a la transmissió de valors cívics i al compromís social. És un espai d’intercanvi de coneixements, relacions i activitats amb altres joves de diferents centres d’esplai, moltes dels quals acabaran formant part dels equips de monitors.

El dimarts 27 de setembre a les 19.00 es realitzarà la primera reunió per començar a treballar en la preparació de la TrocaJove 2023, així com de la Trobada de Monitors/es. La reunió tindrà lloc a la seu principal de la Fundació Pere Tarrés a Barcelona (c/Numància 149) però també s'hi podrà participar de manera telemàtica. D'aquesta manera podrem garantir la participació de voluntaris i voluntàries de tots els territoris que conformen el Moviment. 

Però com es preparen aquestes trobades? Ho veiem!

Si vols participar de la preparació, inscriu-te en aquest formulari per poder rebre la convocatòria de la reunió i l'enllaç de participació telemàtica.

Si tens cap dubte, pots dirigir-te a la teva promotora o promotor de referència.

Moment d'emplenar el Pla d’Accions 2023

Moment d'emplenar el Pla d’Accions 2023

23.09.22 - El Pla d’Accions és el document de referència per a les persones i equips que formen el MCECC. A la propera assemblea (AGO) s’aprovaran totes les accions que es duran a terme el proper any. D’aquí rau la importància d’aquest procés.

Ara és el moment de bolcar totes les nostres inquietuds i propostes per tal que, a l’AGO, es puguin votar. 

Com s’elabora el Pla d’Accions?

Aquest procés consta de cinc etapes ben diferenciades i finalitzarà amb la presentació del document a l'Assemblea General Ordinària (AGO) del 2021.

  • 1a etapa - Fase propositiva (fins al 13 d'octubre)

Hi poden participar els Centres d’Esplai, les zones i territoris, el Consell Directiu, l'Equip Tècnic, els Consiliaris/es, els membres dels àmbits i dels projectes i els Responsables Territorials. Tots i totes podeu fer arribar les propostes d'accions a través d'aquest formulari fins el proper 13 d'octubre.

  • 2a etapa - Fase de priorització (del 17 al 31 d'octubre)

Les propostes rebudes s’enviaran als Centres d'Esplai i aquests podran valorar, a través d'un altre formulari (que ja farem arribar), quines consideren més rellevants per tal d'incloure-les al Pla d’Accions 2023. Després del buidatge de les prioritats, el Consell Directiu  elaborarà la proposta de Pla d'accions 2023, valorant les accions prioritzades i tenint en compte la visió global del Moviment.

  • 3a etapa - Fase de difusió (desembre)

El Consell directiu exposarà la proposta de Pla d’accions al Consell de Responsables Territorials el 27de novembre. I a partir de llavors, es farà arribar als Centres d’esplai.

  • 4a etapa - Fase de retorn (fins el 17 de gener)

Aquesta etapa consta de dues fases: 

- Fins el 17 de gener, els esplais podreu fer arribar esmenes o dubtes a través del formulari crear per l’AGO 2022.

- Posteriorment, el Consell Directiu elaborarà un document que reculli tots els dubtes i esmenes que ens hàgiu fet arribar i en donarà resposta.

  • 5a etapa - Fase d’aprovació (28 de gener 2023)

A  l’Assemblea  General  Ordinària,  el  Consell  Directiu  exposarà  la  proposta  de  Pla d’accions i també les esmenes que hagin arribat que, en el cas que sigui necessari, es sotmetran a votació. Tot seguit, es votarà l'aprovació del document.

Les vostres propostes fan el Moviment!

Tots i totes #somMoviment som @esplaisMCECC 

Altres notícies

 
 
On serà la TrocaJove 2023?

23.09.22 - Lleida serà la ciutat que acollirà milers de joves i adolescents dels Centres i Clubs d'Esplai del Moviment.

Cada any un equip de voluntaris i voluntàries acompanyats pel Consell Directiu i l'Equip Tècnic treballen de valent per organitzar la gran trobada dels grups de joves dels Centres i Clubs d’Esplais federats. Sovint és el primer contacte d’aquests joves amb el Moviment a nivell català, més enllà de la seva realitat de zona o territori.

L’objectiu de la trobada és oferir una activitat centrada en els adolescents i joves dels Centres i Clubs d’Esplai, proporcionant-los un espai de formació i creixement, vinculat a la transmissió de valors cívics i al compromís social. És un espai d’intercanvi de coneixements, relacions i activitats amb altres joves de diferents centres d’esplai, moltes dels quals acabaran formant part dels equips de monitors.

El dimarts 27 de setembre a les 19.00 es realitzarà la primera reunió per començar a treballar en la preparació de la TrocaJove 2023, així com de la Trobada de Monitors/es. La reunió tindrà lloc a la seu principal de la Fundació Pere Tarrés a Barcelona (c/Numància 149) però també s'hi podrà participar de manera telemàtica. D'aquesta manera podrem garantir la participació de voluntaris i voluntàries de tots els territoris que conformen el Moviment. 

Però com es preparen aquestes trobades? Ho veiem!

Si vols participar de la preparació, inscriu-te en aquest formulari per poder rebre la convocatòria de la reunió i l'enllaç de participació telemàtica.

Si tens cap dubte, pots dirigir-te a la teva promotora o promotor de referència.

 
Moment d'emplenar el Pla d’Accions 2023

23.09.22 - El Pla d’Accions és el document de referència per a les persones i equips que formen el MCECC. A la propera assemblea (AGO) s’aprovaran totes les accions que es duran a terme el proper any. D’aquí rau la importància d’aquest procés.

Ara és el moment de bolcar totes les nostres inquietuds i propostes per tal que, a l’AGO, es puguin votar. 

Com s’elabora el Pla d’Accions?

Aquest procés consta de cinc etapes ben diferenciades i finalitzarà amb la presentació del document a l'Assemblea General Ordinària (AGO) del 2021.

  • 1a etapa - Fase propositiva (fins al 13 d'octubre)

Hi poden participar els Centres d’Esplai, les zones i territoris, el Consell Directiu, l'Equip Tècnic, els Consiliaris/es, els membres dels àmbits i dels projectes i els Responsables Territorials. Tots i totes podeu fer arribar les propostes d'accions a través d'aquest formulari fins el proper 13 d'octubre.

  • 2a etapa - Fase de priorització (del 17 al 31 d'octubre)

Les propostes rebudes s’enviaran als Centres d'Esplai i aquests podran valorar, a través d'un altre formulari (que ja farem arribar), quines consideren més rellevants per tal d'incloure-les al Pla d’Accions 2023. Després del buidatge de les prioritats, el Consell Directiu  elaborarà la proposta de Pla d'accions 2023, valorant les accions prioritzades i tenint en compte la visió global del Moviment.

  • 3a etapa - Fase de difusió (desembre)

El Consell directiu exposarà la proposta de Pla d’accions al Consell de Responsables Territorials el 27de novembre. I a partir de llavors, es farà arribar als Centres d’esplai.

  • 4a etapa - Fase de retorn (fins el 17 de gener)

Aquesta etapa consta de dues fases: 

- Fins el 17 de gener, els esplais podreu fer arribar esmenes o dubtes a través del formulari crear per l’AGO 2022.

- Posteriorment, el Consell Directiu elaborarà un document que reculli tots els dubtes i esmenes que ens hàgiu fet arribar i en donarà resposta.

  • 5a etapa - Fase d’aprovació (28 de gener 2023)

A  l’Assemblea  General  Ordinària,  el  Consell  Directiu  exposarà  la  proposta  de  Pla d’accions i també les esmenes que hagin arribat que, en el cas que sigui necessari, es sotmetran a votació. Tot seguit, es votarà l'aprovació del document.

Les vostres propostes fan el Moviment!

Tots i totes #somMoviment som @esplaisMCECC