Zona 04: Horta - Guinardó

Equip Territorial

Responsables Territorials

Zona 04: Horta, Carmel, Vall d’Hebron

Irene Gasch Sendra - Marc López Navarro - Guillem Martín Toro

Responsable pedagògica - Secretari - Tresorer

Consell directiu

Christiano Vargas i Vela

Christiano Vargas i Vela

Vocal del Consell Directiu

Promotor/a

Laura Toledo i Monfort

Laura Toledo i Monfort

Promotora de Centres d'Esplai

Consiliari

Mn. Miquel Álvarez i Rodríguez

Mn. Miquel Álvarez i Rodríguez

Coordinador de Consiliaris Diocesans del MCECC i Consiliari de Barcelona: Zona 04 i Zona 05

Centres de la zona o el territori