MCECC - Solsona

Equip Territorial

Responsables Territorials

Territori Solsona

Pep Pla - Mireia Ferrer Huch - Marta Fernández

Responsable pedagogic - Secretària - Tresorera

Consell directiu

Marc Olònia i Torrentallé

Marc Olònia i Torrentallé

Vocal del Consell Directiu

Promotor/a

Gemma Terré i Sànchez

Gemma Terré i Sànchez

Promotora de Centres d'Esplai

Consiliari

Centres de la zona o el territori