Activitats, accions i iniciatives
 Tornar a activitats

Cursos Residencials de Monitors/es i Directors/es del MCECC - Setmana Santa 2019

Cursos residencials

13.04.19 al 13.05.19 / Afegir a Google Calendar

Alberg la Sala - La Pobla de Lillet

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans i la Fundació Pere Tarrés et conviden, un any més, a gaudir de la gran experiència formativa dels “Cursos Residencials del MCECC”!

Disposar del títol de monitor/a o director/a és un requisit... però poder cursar-lo en el marc d’una casa de colònies, gaudint dels dies de Setmana Santa, amb la convivència amb altres monitors i monitores del MCECC i disposant d’una docència de qualitat a càrrec de l’Escola de l’Esplai amb més trajectòria de Catalunya... és tota una oportunitat que no et pots deixar escapar!!

En què consisteix la formació? - Els cursos de Monitors/es i Directors/es

Consulta la informació del centre de Formació de la Fundació Pere Tarrés, que és el responsable d'impartir la docència dels cursos residencials

El Cursos Residencials del MCECC – Setmana Santa 2019 es realitzaran a les instal·lacions de l'Alberg La Sala, a la Pobla de Lillet.

Quines són les etapes formatives d'aquests cursos?

Etapes formatives del Curs de Monitors/es Residencial de Setmana Santa del MCECC

 • Part 1. Tres sessions a Barcelona a l’edifici de Formació, Consultoria i Estudis (c. Carolines, 10 de Barcelona). Les sessions formatives es faran els dies 6 d'abril  (matí ) i 7 d'abril (matí i tarda)
 • Part 2. Part residencial a l'Alberg la Sala: del dissabte 13 d'abril (sortida a les 9h, davant de la Seu de la Fundació Pere Tarrés, al c. Numància 149 151 - Barcelona)  al dijous 18 d'abril (a partir de les 17,30h al mateix emplaçament)
 • Part 3. Quatre sessions a Barcelona a l’edifici de Formació, Consultoria i Estudis (c. Carolines, 10 de Barcelona). Les sessions formatives es faran els dies 27 d'abril  (matí i tarda), 28 d'abril  (matí i tarda).
 • Part 4. En modalitat virtual a través de l’Aula Virtual del Curs.

Preu del Curs de Monitors/es: 405 €

El preu inclou: transport a la casa de colònies, l’estada a l'alberg (àpats i allotjament), la docència del curs i tots els materials necessaris.

Nota important: Per poder fer el curs de Monitors cal tenir 18 anys des del primer dia de curs.

Pots descarregar-te la informació des d’aquest enllaç

Etapes formatives del Curs de Directors Residencial de Setmana Santa del MCECC

 • Part 1. Sis sessions a Barcelona a l’edifici de Formació, Consultoria i Estudis (c. Carolines, 10 de Barcelona). Les sessions formatives es faran els dies 30 de març (matí), 31 de març (matí i tarda), 6 d'abril  (matí ) i 7 d'abril (matí i tarda).
 • Part 2. Part residencial a l'Alberg La Sala: del dissabte 13 d'abril (sortida a les 9h, davant de la Seu de la Fundació Pere Tarrés, al c. Numància 149 151 - Barcelona)  al dijous 18 d'abril (a partir de les 17,30h al mateix emplaçament)
 • Part 3. Quatre sessions a Barcelona a l’edifici de Formació, Consultoria i Estudis (c. Carolines, 10 de Barcelona). Les sessions formatives es faran els dies 27 d'abril  (matí i tarda), 28 d'abril  (matí i tarda).
 • Part 4. Estada residencial en una Casa de Colònies el cap de setmana del 4 i 5 de maig de 2019.
 • Part 5. En modalitat virtual a través de l’Aula Virtual del Curs.

Preu del Curs de Directors/es: 480 €

El preu inclou: transport a la casa de colònies, l’estada a la casa de colònies (àpats i allotjament), la docència del curs i tots els materials necessaris. També inclou la pernoctació en la casa de colònies el cap de setmana de maig (no inclosos els àpats ni el transport).

Nota important: Per a cursar el curs de Directors/es Residencial del MCECC - Setmana Santa cal estar en disposició del títol de Monitor/a de Lleure. (En el cas de no disposar del títol de Monitor/a de Lleure, pots consultar les indicacions generals de convalidació per accedir directament al curs de directors/es)

Pots descarregar-te la informació des d’aquest enllaç.

Avaluació i obtenció de la titulació

Per obtenir la titulació caldrà complir tots els següents requisits:

 • Ser apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent tant en l’etapa presencial com virtual
 • Assistir al 100% de les hores de formació residencials. En el cas de les hores no residencials, justificadament, es podrà faltar un màxim de dues sessions (veure detall en la normativa acadèmica).
 • Ser apte en l’etapa de pràctiques. (Les pràctiques necessàriament han de realitzar-se en un centre d'esplai federat al MCECC).
 • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure.
 • Ser apte en la memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les dates de convocatòria establertes.

Informació pràctica i logística: què he de conèixer per a participar als cursos residencials del MCECC?

 • Reunió Informativa prèvia: per fer el curs, cal assistir a la reunió informativa el 13 de març les 18:30h  a la seu de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés del carrer Santaló 37 de Barcelona.
 • Àpats a càrrec dels alumnes: el primer dia de l’estada residencial cal dur el dinar.
 • Normativa dels Cursos Residencials del MCECC: participar als cursos residencials del MCECC implica conèixer i acceptar una normativa acadèmica que et presentem en aquest document (descarrega’t el document). Cal que la llegeixis, la imprimeixis i la lliuris signada, com a prova de la teva conformitat, en el moment de lliurament de la documentació. La teva signatura implica el compromís i l’acceptació per a la bona convivència i desenvolupament de la formació.

Què he de fer per inscriure’m i matricular-me als cursos residencials?

Les places al Curs de Monitors/es i Directors/es són limitades. Per aquest motiu, en el cas que hi hagi més demanda de places que les disponibles, l’assignació de les mateixes es farà per mitjà d’un sorteig.

Tots els interessats en el curs, haureu de realitzar un tràmit de preinscripció, que us donarà accés a poder accedir a la matrícula del curs.

A continuació et detallem tots els passos i terminis a desenvolupar perquè puguis assistir als Cursos Residencials del MCECC:

 • Preinscripcions: fins el diumenge 3 de febrer de 2019.  Caldrà realitzar la pre-inscripció a través del formulari que trobaràs en aquest web. En el moment de fer la inscripció caldrà que ja facis un primer pagament del curs de 150 euros del cost del curs. IMPORTANT: en el moment de fer la preinscripció, ja hauràs d'indicar les al·lèrgies i/o dietes especials per l'estada del curs. Us demanem la màxima rigurositat alhora de poder fer constar les vostres al·lèrgies i necessitat de dietes. Obvieu indicar aquells aliments que no us agraden o aquells que “preferiu” no menjar.
 • Sorteig, si s’escau, i comunicació de places: divendres 15 de febrer de 2019 es realitzarà el sorteig i comunicació de places*. Amb aquesta comunicació es facilitarà als alumnes un enllaç per fer la matrícula on-line.
 • Matrícula de les places assignades, fins el 28 de febrer de 2019. En el moment de fer la matrícula caldrà pagar la diferència entre el preu del curs i els 150 euros avançats en el moment de la preinscripció.
 • Lliurament de documentació: MOLT IMPORTANT, per finalitzar el procés d’inscripció, caldrà lliurar, la documentació en paper que et detallem. Aquesta documentació caldrà que la portis reunió informativa del dia 13 de març de 2019. Et recomanem que agrupeu tota la documentació de totes les persones del vostre centre i la porteu junta.  No lliurar la documentació, pot suposar perdre la plaça del curs sense possibilitat de reintegrament de l’import de la matrícula. Així mateix, no es donarà per tancat el tràmit de matriculació i inscripció, fins que no s’hagi fet aquest lliurament. La documentació a portar és: 
  • Document acreditatiu membres MCECC: Cal que cada alumne lliuri el document que acredita que és membre del MCECC, extret del GESPLAI (consulta les instruccions).
  • Còpia del DNI (de les dues cares i en un sol full DINA4)
  • Una fotografia de carnet  
  • Normativa del curs. Descarrega-la, imprimeix-la i signa-la.
  • Si estàs matriculat al curs de Directors: fotocòpia del títol de monitor/a o bé a documentació que acredita que pots accedir al curs.

*Sobre el sorteig d’assignació de places:

 • En el moment de fer el sorteig, en cas d’haver-se de realitzar, es generarà una llista d’espera ordenada de les places que no hagin obtingut plaça en el curs.
 • Als preinscrits/es que no hagin obtingut plaça, se’ls retornarà els 150 euros satisfets en el moment de la preinscripció, un cop finalitzat el procés de matricula.
 • Si algun dels preinscrits/es que ha obtingut plaça per al curs hi renuncia o bé no procedeix a formalitzar la matrícula, només li serà retornat el 90% de l’import satisfet. (Per tenir dret a aquest retorn, haurà de fer una sol·licitud personal i per escrit (correu electrònic) exposant els motius pels quals no ha completat el procés de matrícula en un ternimi d'un mes). Alhora, s’assignarà la seva plaça a la persona següent de la llista d’espera.

Per a una informació més personalitzada pots adreçar-te a l'equip del coordinador del curs escribint un correu a residencialsmcecc@peretarres.org o bé trucant al 93 410 16 02