La nostra tasca

A la Fundació Pere Tarrés

Acompanyem els nens i les nenes perquè visquin
com a infants i creixin com a persones

Quin és l’impacte social de la nostra missió?

448.183
persones beneficiàries anuals de la nostra acció educativa i social.

La nostra tasca

La nostra tasca

Promocionem i acompanyem les persones al llarg de la vida, principalment els infants, adolescents i joves i les seves famílies a través de la nostra acció educativa i social. També capacitem professionals, voluntaris i entitats i contribuïm a la millora de la societat amb recerca, consultoria, estudis així com amb accions comunitàries i de foment de la participació i la cohesió social.

I com ho fem

EDUCACIÓ

Especialment en el lleure i l’acció social

L’educació en el lleure és un temps educatiu
molt valuós, una experiència única que
contribueix al creixement dels infants i joves, i
al llarg de la vida de les persones.

18.549

infants, adolescents i joves en


204

centres d’esplai, acompanyats per


4.131

monitors i monitores voluntaris del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans

14.921

infants i adolescents participant en programes d'educació ambiental


1.361

infants de 0 a 3 anys en

16

escoles bressol

22.590

infants en menjadors escolars i activitats extraescolars


38.321

infants, adolescentes i joves participant en activitats d'estiu com ara colònies, casals, rutes, campaments i formació d'educadors/es de lleure, organitzat per la Fundació Pere Tarrés, els centres d'esplai o els centres socioeducatius.


9.845

persones en les activitats de vacances en família

ACOMPANYAMENT

A infants i joves en situació vulnerable

L’impacte de les activitats d’educació en el lleure és encara molt més positiu i necessari en la infància en situació vulnerable.

5.998 infants en situació de vulnerabilitat social atesos en 38 centres socioeducatius de la Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés.

Els centres treballen cada dia perquè tots els infants, amb independència del seu origen i condició social, puguin desenvolupar-se humanament, espiritual, emocional i competencial perquè, en un futur, puguin gaudir d’una vida plena.

12.065 infants de famílies amb dificultats socioeconòmiques becats per a fer activitats d’educació en el lleure

5.669 infants becats en colònies i casals d'estiu

21 joves migrants no acompanyats

Recursos residencials per a joves migrants sols

Suport educatiu als alumnes amb necessitats específiques (NESE)

INNOVACIÓ

Social i educativa

L’acció educativa i social també es desenvolupa a través de programes socials, educatius i de lleure enfocats a la promoció de la persona i la posterior transformació de la societat. Des de fa molts anys, col·laborem amb les administracions públiques i altres organitzacions socials.

56.431 persones en programes socioeducatius.

14.013 participants en els programes de noves tecnologies i acció digital.

XARXA DE CASES DE COLÒNIES I ALBERGS

Per fer aquestes activitats educatives i socials, posem a disposició de les famílies, escoles, centres d’esplai, agrupaments escoltes, moviments juvenils, grups culturals i educatius una xarxa de 18 equipaments i instal·lacions (cases de colònies, albergs i una residència d’estudiants). A més col·laborem amb un centenar d’instal·lacions juvenils.

Xarxa de cases de colònies i albergs
Alberg Pere Tarrés
Residència universitària de Madrid

També oferim serveis vinculats com:

Assegurances de lleure i voluntariat
Servei d’autocars

FORMACIÓ

Formem i capacitem els professionals, voluntaris i entitats que acompanyen infants, adolescents i joves, així com col·lectius en situació vulnerable.

752 alumnes en els graus d’Educació Social i Treball Social, màsters i postgraus en acció social a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL
Programa Universitari de Gent Gran

50.980 participants en cursos de lleure, acció social, gestió d’entitats i programes d’inserció sociolaboral.

RECERCA, CONSULTORIA I ESTUDIS

Difusió del coneixement

Un dels nostres objectius principals és generar i difondre coneixement útil i innovador a la societat, les organitzacions i les persones.

Consultoria i estudis
Recerca universitària
Programa de Doctorat
Portal de coneixement
Observatori de Promoció de la Infància

INSERCIÓ LABORAL, PARTICIPACIÓ, ACCIÓ COMUNITÀRIA I COHESIÓ SOCIAL

Totes les accions educatives, socials i de coneixement que realitza la Fundació tenen un impacte en la millora de les persones i de la societat, d’acord amb la seva missió i ideari. Tanmateix, l’entitat dedica una especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat social. Infants, adolescents, joves, famílies, gent gran, persones migrades i persones en situació d’atur són alguns dels col·lectius als quals acompanyem.

Inserció laboral
Convivència i resolució de conflictes
Gestió cultural i equipaments
Programes de dinamització de gent gran
Intervenció i participació amb joves

Dades corresponents a l'any 2022