Preguntes més freqüents

Mostrar transparència i transmetre confiança són dos aspectes prioritaris de cara als nostres col·laboradors.

Per aquest motiu, en aquest espai presentem qüestions i respostes que una persona, entitat o empresa es pot plantejar abans de fer-nos un donatiu.

Si tot així, ens voleu fer una consulta us atendrem a ajudals@peretarres.org

Els donatius que rebem tant de particulars, entitats i empreses els destinem a projectes o activitats pròpies en què els principals beneficiaris són els infants i joves en situació vulnerable que acompanyem des de la Fundació Pere Tarrés, en centres socioeducatius o equipaments socials gestionats per la nostra entitat, i/o en activitats organitzades per nosaltres com són, per exemple, els casals i les colònies socials que realitzem a l’estiu. 

La Fundació Pere Tarrés se sotmet a controls d’auditoria financeres internes i externes de forma anual i, alhora, és avaluada per la Fundación Lealtad, una entitat que analitza la gestió, la governança, l’ús dels fons, la situació econòmica, el voluntariat i la transparència de centenars d’entitats socials i ONG d’arreu de l’Estat espanyol.

Aquelles entitats analitzades per la Fundación Lealtad, com la Fundació Pere Tarrés, que compleixen els seus nou principis establerts de transparència i bones pràctiques, reben el segell “Dona amb confiança” com a garantia i aval per col·laborar-hi amb seguretat. 

Qualsevol col·laborador/a de la Fundació Pere Tarrés pot visitar, amb petició prèvia, els nostres equipaments o activitats adreçades a infants i joves en situació vulnerable, per tal de conèixer de primera mà el destí del donatiu.

La nostra acció social es realitza a diferents municipis de Catalunya i a les Illes Balears.

El lleure i el joc són una necessitat vital per a un infant i, per aquest motiu, són drets inclosos a la Convenció Internacional dels Drets dels Infants. Els nens i nenes es relacionen i aprenen jugant, és el seu llenguatge, la seva manera de descobrir el món i, per tant, una via imprescindible per adquirir nous coneixements, socialitzar-se, créixer i desenvolupar-se de forma òptima.

Per aquest motiu, a la Fundació Pere Tarrés realitzem projectes i activitats per garantir que els infants de famílies sense recursos puguin participar en activitats d’educació en el lleure, i donar-los, així, la mateixa oportunitat que a la resta de nens i nenes de gaudir d’una vida plena.

La Fundació Pere Tarrés acompanya i atén infants i joves en situació vulnerable i amb mancances socials i educatives, independentment de l’origen i la religió de les seves famílies. Realitzem la nostra acció en aquells barris i poblacions on detectem una necessitat social, en els quals, en molts casos, viu un gruix important de famílies d’origen immigrant amb pocs recursos.

Els nens i nenes que participen en els nostres centres socioeducatius i en les nostres activitats són, majoritàriament, nascuts a Catalunya, i practiquen diferents religions, un fet que considerem que els enriqueix favorablement, ja que els permet conèixer i compartir la multiculturalitat i diversitat religiosa que existeix a la nostra societat.

Sí, i a més els donatius realitzats per particulars a la Fundació Pere Tarrés gaudeixen de més avantatges fiscals en el tram autonòmic atès que és una entitat declarada de promoció de la llengua catalana.

Sí, pots fer-nos hereus de tots els teus béns, o d’una part, o llegar-nos-en un en concret: diners (en efectiu o dipositats en entitats financeres), accions, fons d’inversió, assegurances de vida o béns materials (un immoble, un cotxe, joies, obres d’art, mobiliari, etc.).

Incloure la Fundació Pere Tarrés en el teu testament en cap cas perjudicarà els teus hereus legítims, ja que la normativa legal estableix que es pot fer una donació a una entitat sempre que es respecti el que pertoca per llei als hereus.