Participació, acció comunitària i cohesió social

Totes les accions educatives, socials i de coneixement que realitza la Fundació tenen un impacte en la millora de les persones i de la societat, d’acord amb la seva missió i ideari. Tanmateix, l’entitat dedica una especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat social. Infants, adolescents, joves, famílies, gent gran, persones migrades i persones en situació d’atur són alguns dels col·lectius als quals acompanyem.