Contribució de la Fundació Pere Tarrés als ODS

Amb la voluntat de millorar el nostre món, la Fundació Pere Tarrés se sent interpel·lada a comprometre’s en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats per l’Assemblea General de les Nacions Unides, per millorar el nostre món abans de l’any 2030. Concretament, 874 activitats educatives i socials de la nostra entitat incideixen en aquests objectius.

Accions de sensibilització i divulgació dels ODS

A la Fundació Pere Tarrés hem volgut anar més enllà en la contribució als objectius de desenvolupament sostenible.

D’aquesta manera, elaborem materials pedagògics i centrem algunes de les seves nostres activitats educatives i socials principals en aprofundir en la importància d’assolir els objectius de desenvolupament sostenible entre infants, adolescents, joves, gent gran, escoles, famílies i educadors i educadores.

Colònies i casals d’estiu sobre els ODS

El coneixement dels objectius de desenvolupament sostenible és l’eix pedagògic sobre el qual s’articulen les activitats de les colònies i casals d’estiu, una de les accions educatives emblemàtiques de la nostra institució. L’any 2019 vam posar en marxa les primeres eco-colònies, per posar en valor la tasca d’educació ambiental que es fa des de l’entitat a les cases de colònies per un lleure sostenible i respectuós amb el medi natural.

Un calendari amb fitxes pedagògiques sobre els ODS

El curs 2020-21 vam crear un calendari escolar dedicat a treballar i reflexionar sobre els objectius de desenvolupament sostenible. Aquest calendari es va fer arribar a l’entorn educatiu través de les escoles, els centres d’esplai, els centres socioeducatius i les ludoteques, entre d’altres.

Cada mes, un equip de docents, formadors/es i pedagogs/gues de la Fundació Pere Tarrés van elaborar diferents fitxes pedagògiques que proposaven activitats vinculades amb els diversos objectius de desenvolupament sostenible. Els materials estan dissenyats per a ser útils per a la realització, el desenvolupament i la gestió de l’activitat educativa de les famílies, equips docents d’escoles i educadors/es, monitors/es de centres d’esplai i centres socioeducatius.

Consulta el calendari i els recursos pedagògics

Contingut relacionat