Òrgans de govern Equip

Equip de la Fundació Pere Tarrés

L'acció educativa i social que porta a terme la Fundació Pere Tarrés és possible gràcies a la implicació i professionalitat d'un gran equip de treballadors i voluntaris. La naturalesa variada dels serveis, projectes i activitats que realitzem configura un equip humà molt divers format per: professorat universitari, personal de gestió, monitors i monitores, educadors i educadores, etc. Aquesta diversitat enriqueix la nostra acció amb mirades i perspectives múltiples que ens acosten més a la realitat.

Malgrat que sovint passa inadvertit, les entitats del Tercer Sector són una font de generació d’ocupació a Catalunya, una ocupació que reverteix directament en l’atenció a les persones i en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. La Fundació Pere Tarrés en som un clar exemple, com ho demostra el fet de formar part de la llista de les 40 organitzacions que més ocupació generen a Catalunya.

Concretament, durant l’any 2019 hem donat ocupació directa a 6.066 persones, moltes de les quals col·laboren a temps parcial amb l’entitat, amb una mitjana de 3.197 persones en plantilla.

Plantilla i equip de la Fundació Pere Tarrés

El voluntariat, una peça clau

Les persones voluntàries que contribueixen amb el seu compromís, temps i coneixement són cabdals per fer possible els diferents projectes socials i educatius de la Fundació.

Voluntariat