Fomentant la igualtat

Fomentant la igualtat

La Fundació Pere Tarrés disposa d’un Pla d’Igualtat i Conciliació que busca conciliar la vida laboral i familiar, evitar qualsevol tipus d’actituds sexistes, difondre la perspectiva de gènere, reduir l’absentisme laboral, normalitzar la utilització del llenguatge no sexista i afavorir la diversitat. Tot plegat, per assolir un projecte professional coherent que respecti els drets dels treballadors i les treballadores.

A més, pretén incidir en una forma de treballar que permeti estratègies per augmentar la participació activa de les dones i altres col·lectius com les persones amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social, en tots els àmbits de la Fundació.

També ha establert diferents protocols i mesures per prevenir i detectar l’assetjament per motius d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere, així com garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

D’altra banda, des de diferents àmbits de la Fundació es porten a terme programes i activitats educatives i formatives adreçades principalment a adolescents i joves per tal de fomentar la igualtat i prevenir actituds discriminatòries o violentes envers la diferència.