Qualitat

Qualitat

La responsabilitat és un dels nostres valors, i en coherència i per convicció, treballar per la  qualitat i la millora contínua és l’eix de la nostra manera de ser i d’actuar. També forma part de les nostres prioritats esforçar-nos per la màxima satisfacció de les persones i organitzacions que participen en els nostres programes, activitats, serveis, instal·lacions i formacions.

Sistema de gestió de la qualitat

La millora contínua del sistema de qualitat és fonamental en la nostra actuació. Busquem l’excel·lència en els nostres activitats, serveis i formacions i mesurem els processos i objectius amb un seguiment rigorós i exhaustiu intern i extern.

En aquest sentit, cada any ens sotmetem a diverses certificacions externes que avaluen la nostra acció.

Disposem d’un Sistema de Gestió de Qualitat implantat i certificat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015. L’empresa certificadora és TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Anualment realitzem l’auditoria externa de seguiment o renovació, segons el cas, de la certificació de la totalitat del sistema de gestió de qualitat.

La Facultat de Treball Social i Educació Social, a més del sistema ISO, té la certificació del SGIQ per part de l’AQU Catalunya.

Tenim definit un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI), implantat i basat en la norma ISO/IEC 27001:2013, que l’anem ampliant i donant-li continuïtat.

Consulta la política de qualitat i medi ambient de la Fundació Pere Tarrés

  • Conscients que la qualitat és una responsabilitat compartida, es treballa amb formació i prevenció implicant tots els equips en el sistema de qualitat i fomentant l’esperit de millora contínua en tota l’organització.
  • Treballem per la cohesió social i el respecte del medi ambient. La nostra contribució a la societat es concreta en mig milió de beneficiaris anuals de la nostra acció social i educativa.

Satisfacció de les necessitats dels nostres usuaris i usuàries

La promoció de la persona és la missió de la Fundació Pere Tarrés. Per això, els nostres usuàries i usuàries, ja siguin persones o organitzacions, estan en el centre de la nostra estratègia.

Com ho fem?

  • Escoltem les seves necessitats per donar-hi resposta
  • Oferim una organització sòlida i solvent, amb una trajectòria consolidada
  • Uns principis ètics en la forma d’actuar
  • Un equip de persones voluntàries i treballadors/es compromesos i responsables, amb capacitat tècnica i molt entusiastes per acompanyar les persones i organitzacions.
  • Uns criteris ètics i sostenibles en la relació amb els nostres proveïdors

Per conèixer les necessitats dels nostres usuaris/àries i poder millorar els nostres programes, es realitzen enquestes periòdiques dels programes, serveis, instal·lacions i formacions. Els resultats ens serveixen per identificar els punts forts, i poder-los potenciar, i els punts febles per poder establir accions de millora.

Valoracions de les activitats, serveis i formacions de l’any 2022

Colònies d’estiu

8,3 / 10

Alberg Pere Tarrés

7,5 / 10

Escoles Bressol

4,6 / 5

Programa Universitari de Gent Gran

8,9 / 10

Grau en Educació Social

8,5 / 10

Grau en Treball Social

8,6 / 10

Formació e-learning no universitària

8,7 / 10

Cursos de monitors/es i directors/es de lleure

8,7 / 10

Projectes de Consultoria i Estudis

9,2 / 10

Xarxa de Centres Socioeducatius

7,6 / 10