La Fundació Pere Tarrés ofereix serveis educatius a les escoles i a les AMPA i AFA per aportar valor, innovació i la seva experiència en l’educació en el lleure i l’acció social en coherència amb el projecte educatiu de cada centre.

Servei integral per a escoles

Veure tots els nostres serveis

Tenim el convenciment que els espais educatius vinculats a l’escola però fora de l’aula són entorns privilegiats per promoure el desenvolupament dels infants, adolescents i joves. Per aquest motiu, acompanyar-los en el seu creixement i el seu procés d’aprenentatge és un objectiu que la Fundació Pere Tarrés i la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL comparteixen amb les escoles, així com amb les AMPA i les AFA.

Les escoles i les famílies són clau en el seu procés d’aprenentatge, però des de fa molts anys també ens tenen al seu costat com a l’entitat de lleure més gran de Catalunya i com a facultat de referencia en l’àmbit de l’acció social, per posar a la seva disposició la nostra expertesa i innovació pedagògica així com un ampli equip de professionals especialitzats.

Convençuts de la importància d’alinear aquests rols educatius (escola, famílies i educació en el lleure i acció social), la Fundació Pere Tarrés ofereix un ampli ventall de serveis educatius a les escoles i treballem conjuntament en coherència amb el projecte educatiu de cada centre, però també amb l’objectiu d’aportar-hi suport i de generar valor, fruit dels nostres 60 anys d’experiència. I és que a la Fundació Pere Tarrés només entenem l’educació com aquella que treballa els valors que vertebrin la persona perquè els infants visquin com a nens i nenes i creixin com a persones.

Grau de satisfacció dels clients dels serveis Menjadors Escolars de la Fundació Pere Tarrés, any 2020

Aquest 2020 degut a la situació extraordinària de la pandèmia per la COVID-19, la Fundació Pere Tarrés ha fet un gran esforç d’adaptació, per tal d’adequar els seus serveis i activitats a les noves normatives, protocols i mesures de prevenció establertes pel Departament de Salut en cada moment.

Les dades de satisfacció recollides de les enquestes realitzades a clients, confirmen que la qualitat dels serveis i activitats s’ha mantingut en les mateixes posicions que anys anteriors, o inclús han millorat, depenent dels serveis, tot i el context i modificacions aplicades.

Per què triar la Fundació Pere Tarrés

Per què triar la Fundació Pere Tarrés

equip-treballa.jpg

El nostre equip

mapa2.jpg

Presència a tot Catalunya i Balears

calendari-escolar-curs22-23.jpg

Calendari escolar curs 22-23: 7 competències educatives

Què opinen les escoles que han gaudit del nostres serveis?

Blog de famílies

Consells de convivència familiar durant les festes de Nadal

Claudio Marcelo López Mora - Des del departament de mediació i acció comunitària de la Fundació plantegem algunes reflexions i tècniques per gestionar millor els conflictes familiars que es poden produir en aquestes dates sense desequilibrar-nos emocionalment.


L’educació és la resposta: quatre reptes actuals del món educatiu

Isabel Torras - Com acompanyar les noves generacions perquè siguin competents i felices en un món cada vegada més complex i alhora construir societats més cohesionades?


Programa d’Acompanyament Educatiu

Raquel Alcántara - Els centres educatius treballen per apropar-se a una cultura restaurativa per avançar cap a una solució dialogada dels conflictes en les primeres etapes en comunitat


La Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa amb presència a Catalunya i Balears que, amb més de 60 anys d’experiència en educació en el lleure, ofereix els seus serveis educatius a les escoles per complementar el seu projecte educatiu. La diversitat d’activitats que porta a terme l’entitat ens permet comprendre i atendre les necessitats dels centres escolars de forma integral. Així, estem presents en moltes escoles oferint el servei de menjador en l’espai de migdia, el servei d’acollida, activitats extraescolars, colònies escolars, l’atenció a infants amb necessitats i suport específic, professionals de llengua de signes a l’aula, estades en cases de colònies, servei d’autocars i assegurances per a les seves sortides escolars, així com innovació pedagògica basada en la tecnologia i l’art. A més, volem compartir els nostres coneixements en temes educatius i socials amb l’equip de docents i amb les famílies oferint conferències, xerrades i formació universitària.