Introducció

COM EL LLEURE CONTRIBUEIX A LES 7 COMPETÈNCIES EDUCATIVES
 
per al desenvolupament professional, social i personal d’infants i joves, en un entorn complex.

El lleure educatiu contribueix al creixement d’infants i joves en relació amb les seves competències com a persones, però també a les competències educatives per al seu futur professional. Per això, les activitats d’educació en el lleure són un dels tres pilars, juntament amb famílies i escoles, que acompanyen els nens i les nenes en el procés educatiu.

"Les competències es defineixen pel conjunt de coneixements, habilitats i actituds de la persona en la realització de la seva feina."

Què són les competències educatives?

Els coneixements a l’escola deixen pas a un enfocament educatiu més centrat en les competències. Aquest plantejament es basa en el desenvolupament de les competències individuals per al ple desenvolupament personal, acadèmic i social de les persones, en un marc de democràcia igualitària i emancipadora.

Diverses institucions educatives com la Unesco han definit quines són les competències acadèmiques que han d’adquirir infants, adolescents i joves per al seu futur personal i professional.

També el Ministeri d’Educació ha descrit quines són les competències i continguts de l’educació primària i secundària.

"Institucions internacionals, l’ONU, la UNESCO, l’OCDE, l’informe Delors… insisteixen en la necessitat d’un ensenyament democràtic basat en competències. Emfatitzant el saber conèixer, el saber fer, el saber ser i el saber conviure."

A quines competències educatives contribueix el lleure educatiu?

Diversos estudis científiques han evidenciat que els nens i les nens que participen de forma habitual en activitats d’educació en el lleure desenvolupen i potencien 7 competències educatives:

Competència analítica
Competència comunicativa
Competència digital
Competència aprendre a aprendre
Competència social i relacional
Competència artística i creativa
Competència de lideratge