Els nostres valors

Tota la nostra acció té una dimensió educativa on la infància és el col·lectiu prioritari, objectiu que compartim amb els centres educatius, les AMPAs i les AFA.

Tenim el convenciment que els contextos educatius vinculats a l’escola però fora de l’aula són espais privilegiats per promoure la promoció dels infants i dels adolescents i l’educació en valors. I és que a la Fundació Pere Tarrés entenem que l’educació treballa sempre els valors que vertebren la persona.

Per això, l’educació és l’element que vertebra tots els projectes de lleure educatiu que realitzem per al món escolar, una educació plural i inclusiva amb tots els infants i adolescents. I ho fem amb l’entusiasme i el compromís dels monitors i monitores de lleure i educació ambiental i amb la responsabilitat d’un equip de professionals experts en l’organització pedagògica de les activitats.

Contribució als objectius de desenvolupament sostenible

CONTRIBUCIÓ ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

A més, amb la voluntat de millorar el nostre món, la Fundació Pere Tarrés se sent interpel·lada a comprometre’s amb els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat. Concretament, 676 activitats educatives i socials de la nostra entitat incideixen en aquests objectius.

Més informació

Sostenibilitat i medi ambient

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

A la Fundació Pere Tarrés fa 60 anys que treballem per un planeta més sostenible i un lleure respectuós amb el medi natural. Els nostres programes educatius incorporen criteris de sostenibilitat i de coneixement del medi i fan pedagogia sobre la necessitat d’actuar per revertir els efectes del canvi climàtic.

Hem concretat un full de ruta amb les accions que s’han de posar en marxa i els compromisos que adoptarem durant els propers anys, i que continuen amb la tasca feta fins ara a l’hora de vetllar per la sostenibilitat i la seva divulgació entre els infants i joves.

Compromís ètic

COMPROMÍS ÈTIC

La responsabilitat i el compromís són dos dels elements essencials que caracteritzen la identitat de la Fundació Pere Tarrés i la seva manera d’actuar. Es tracta d’un model d’actuació de l’entitat que es concreta en uns criteris i codis ètics que estan presents tant en el funcionament intern de la Fundació com en la seva la seva activitat externa on la transparència, la igualtat, i la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient són alguns dels elements clau.

Podeu consultar el codi ètic i la guia de bones pràctiques aquí

Podeu consultar l’ideari de la Fundació Pere Tarrés aquí