Informació institucional Economia i finances Responsabilitat, sostenibilitat i qualitat Persones Canal ètic

Responsabilitat, sostenibilitat i qualitat

La responsabilitat i el compromís són dos dels elements essencials que caracteritzen la identitat de la Fundació Pere Tarrés i la seva manera d’actuar. Es tracta d’un model d’actuació de l’entitat que es deriva dels seus principis per fixar codis, criteris, polítiques i orientacions pràctiques, tant per al funcionament intern de la Fundació com per a la seva activitat externa.

Codi ètic de la Fundació Pere Tarrés

Codi ètic

La finalitat del Codi Ètic és marcar unes pautes essencials i precises que clarifiquin què som i com actuem davant la societat, els nostres usuaris i beneficiaris i els nostres col·laboradors. Són, doncs les pautes que ens permeten identificar-nos tant amb els objectius i les actuacions, com amb la forma de procedir i de relacionar-nos amb l'entorn.

Codi ètic de la Fundació Pere Tarrés

Projectes solidaris de la Fundació Pere Tarrés

Projectes solidaris

La Fundació Pere Tarrés treballa perquè els infants en situació vulnerable aprenguin i creixin a través d’activitats educatives i de lleure, i tinguin un futur amb les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. “Ajuda’ls a créixer” engloba tots aquells projectes de la Fundació Pere Tarrés que van dirigits a reduir les desigualtats socials i que permeten a milers de nens i nenes en risc d’exclusió social participar en activitats d’educació en el lleure durant tot l’any, en els centres oberts i diaris, en les colònies escolars o en les colònies i casals d’estiu.

Més informació

Polítiques de contractació i compres de la Fundació Pere Tarrés

Polítiques de contractació i compres

El nostre codi ètic ens insta a evitar les relacions econòmiques i contractuals amb activitats contràries als drets humans reconeguts als tractats internacionals o a la missió i valors de la Fundació. A més de procurar establir relacions amb proveïdors que treballen amb valors més propers als que regeixen la nostra activitat. En aquest sentit, la política de contractació i compres es regeix per criteris com l’objectivitat, qualitat i independència.

Les orientacions pràctiques que es deriven d’aquests criteris són per exemple valorar el valor social que aporten els proveïdors, procurar triar els serveis i productes d’entitats socials (empreses d’inserció, cooperatives, etc.), prioritzar la compra i ús interns de serveis i productes respectuosos amb el medi ambient, sostenibles, de comerç just i, en conjunt, que tinguin un valor social i cultural.

Polítiques d'igualtat de la Fundació Pere Tarrés

Polítiques d'igualtat

Tenim en marxa el segon Pla d’Igualtat i Conciliació que busca conciliar la vida laboral i familiar, evitar qualsevol tipus d’actituds sexistes, difondre la perspectiva de gènere, reduir l’absentisme laboral, normalitzar la utilització del llenguatge no sexista i afavorir la diversitat. Tot plegat, per assolir un projecte professional coherent que respecti els drets dels treballadors i les treballadores.

Polítiques de qualitat de la Fundació Pere Tarrés

Polítiques de qualitat

Aquest 2018 s’ha certificat de nou la totalitat de la Fundació Pere Tarrés en el sistema de gestió ISO 9001:2008. La Facultat de Treball Social i Educació Social, a més del sistema ISO, també ha validat la certificació de qualitat universitària AUDIT. L’empresa certificadora ha estat TÜV Rheinland.

A més, l’Alberg Pere Tarrés compta amb el distintiu de qualitat mediambiental reconegut per la Generalitat de Catalunya, disposa de la Q de qualitat, atorgada per la Federació Internacional d’Albergs de Joventut, Hostelling International, i està acreditat amb el distintiu AMED, que garanteix la qualitat d’un menjar sa sota els principis de la dieta mediterrània.

Política de qualitat i medi ambient

Segell de Qualitat TUV   Agencia per a la Qualitat Universitària

Veure més 
Polítiques de sostenibilitat i media ambient de la Fundació Pere Tarrés

Sostenibilitat i medi ambient

La Fundació Pere Tarrés desenvolupa la seva activitat mantenint una coherència en l’ús dels recursos i la sostenibilitat ambiental, a la vegada que realitza amplis programes de formació en el camp del medi ambient i l’educació ambiental.

Durant l’any 2016 hem treballat per la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental que vetllarà per reduir els impactes que se generen com a resultat de la nostra activitat i de les nostres accions. Aquest sistema es pretén certificar durant l’any 2017 segons la normativa ISO 14001,  amb un compromís de millora cap al medi ambient i la sostenibilitat.

Algunes pràctiques habituals que es duen a terme als nostres edificis i instal·lacions són la correcta selecció de residus com el paper i el plàstic, especialment les ampolles de PET, els olis utilitzats en les cuines, els residus informàtics, i els tòners de tinta, que són degudament recollits per entitats especialitzades.

L’ús del paper reciclat està generalitzat en moltes àrees, i el paper blanc que es fa servir té certificació ecològica i baix consum de clor.

Pel que fa als recursos de l’aigua, el consum d’aigua embotellada és reduït gràcies als dispensadors d’aigua que hi ha instal·lats en els edificis d’oficines. Tanmateix, les instal·lacions de la Fundació disposen de mecanismes difusors i estalviadors d’aigua, aixetes intel·ligents i aixetes que en redueixen el consum. Pel que fa a l’escalfament de l’aigua, tots els edificis que s’han reformat en els darrers 3 anys, disposen de plaques termocol·lectores. En són un exemple les cases de colònies de La Ruca, Artur Martorell, La Sala, Santa Maria del Roure i l’Alberg Pere Tarrés.

L’estalvi energètic d’electricitat està previst en moltes actuacions i circuits de les nostres instal·lacions, mitjançant diversos mecanismes d’eficiència energètica, com sensors de llum de presència, interruptors intel·ligents i sectorialització de sistemes d’il·luminació. És destacable, en aquest sentit, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, especialment a la casa de colònies de La Ruca, amb una mini-central fotovoltaica de caire didàctic i pedagògic.

A més, la Fundació Pere Tarrés és signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona i desenvolupa, per aquest motiu, un ampli programa d’activitats dins del marc de l’educació ambiental i la sostenibilitat, tant per al públic escolar, especialment d’educació primària i d'ESO, de cara a les famílies que fan estada a les nostres instal·lacions.

Estem segurs que la nostra tasca mediambiental més important la realitzem mitjançant la sensibilització dels més de 11.700 infants i adolescents que passen per les nostres instal·lacions i de tots els alumnes que desenvolupen cursos formatius de caire mediambiental, gràcies als quals esdevenen autèntics altaveus del missatge i de l’exemple que cal demostrar en la preservació i la millora del medi ambient.

Al juny del 2015 la Fundació Pere Tarrés s'ha adherit a una iniciativa que es diu "Un millón de compromisos por el clima", com a empresa compromesa amb el clima i amb el medi ambient.

Veure més