Informació institucional Economia i finances Responsabilitat, sostenibilitat i qualitat Persones Canal ètic

Responsabilitat, sostenibilitat i qualitat

La responsabilitat i el compromís són dos dels elements essencials que caracteritzen la identitat de la Fundació Pere Tarrés i la seva manera d’actuar. Es tracta d’un model d’actuació de l’entitat que es deriva dels seus principis per fixar codis, criteris, polítiques i orientacions pràctiques, tant per al funcionament intern de la Fundació com per a la seva activitat externa.

Codi ètic de la Fundació Pere Tarrés

Codi ètic

La finalitat del Codi Ètic és marcar unes pautes essencials i precises que clarifiquin què som i com actuem davant la societat, els nostres usuaris i beneficiaris i els nostres col·laboradors. Són, doncs les pautes que ens permeten identificar-nos tant amb els objectius i les actuacions, com amb la forma de procedir i de relacionar-nos amb l'entorn.

Codi ètic de la Fundació Pere Tarrés

Projectes solidaris de la Fundació Pere Tarrés

Projectes solidaris

La Fundació Pere Tarrés treballa perquè els infants en situació vulnerable aprenguin i creixin a través d’activitats educatives i de lleure, i tinguin un futur amb les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. “Ajuda’ls a créixer” engloba tots aquells projectes de la Fundació Pere Tarrés que van dirigits a reduir les desigualtats socials i que permeten a milers de nens i nenes en risc d’exclusió social participar en activitats d’educació en el lleure durant tot l’any, en els centres oberts i diaris, en les colònies escolars o en les colònies i casals d’estiu.

Més informació

Polítiques de contractació i compres de la Fundació Pere Tarrés

Polítiques de contractació i compres

El nostre codi ètic ens insta a evitar les relacions econòmiques i contractuals amb activitats contràries als drets humans reconeguts als tractats internacionals o a la missió i valors de la Fundació. A més de procurar establir relacions amb proveïdors que treballen amb valors més propers als que regeixen la nostra activitat. En aquest sentit, la política de contractació i compres es regeix per criteris com l’objectivitat, qualitat i independència.

Les orientacions pràctiques que es deriven d’aquests criteris són per exemple valorar el valor social que aporten els proveïdors, procurar triar els serveis i productes d’entitats socials (empreses d’inserció, cooperatives, etc.), prioritzar la compra i ús interns de serveis i productes respectuosos amb el medi ambient, sostenibles, de comerç just i, en conjunt, que tinguin un valor social i cultural.

Polítiques d'igualtat de la Fundació Pere Tarrés

Polítiques d'igualtat

Tenim en marxa el segon Pla d’Igualtat i Conciliació que busca conciliar la vida laboral i familiar, evitar qualsevol tipus d’actituds sexistes, difondre la perspectiva de gènere, reduir l’absentisme laboral, normalitzar la utilització del llenguatge no sexista i afavorir la diversitat. Tot plegat, per assolir un projecte professional coherent que respecti els drets dels treballadors i les treballadores.

Polítiques de qualitat de la Fundació Pere Tarrés

Polítiques de qualitat

Aquest 2018 s’ha certificat de nou la totalitat de la Fundació Pere Tarrés en el sistema de gestió ISO 9001:2015. L’empresa certificadora ha estat TÜV Rheinland. La Facultat de Treball Social i Educació Social, a més del sistema ISO, té la certificació del SGIQ per part de AQU Catalunya.

A més, l’Alberg Pere Tarrés compta amb el distintiu de qualitat mediambiental reconegut per la Generalitat de Catalunya, disposa de la Q de qualitat, atorgada per la Federació Internacional d’Albergs de Joventut, Hostelling International, i està acreditat amb el distintiu AMED, que garanteix la qualitat d’un menjar sa sota els principis de la dieta mediterrània.

Política de qualitat i medi ambient

Segell de Qualitat TUV   Agencia per a la Qualitat Universitària

Veure més 
Polítiques de sostenibilitat i media ambient de la Fundació Pere Tarrés

Sostenibilitat i medi ambient

La Fundació Pere Tarrés està implantant un sistema de gestió ambiental que vetlla per la prevenció de la contaminació, reducció de l’impacte ambiental i per fomentar la sostenibilitat.

Per tal d’aconseguir-ho es treballa en les següents línies:

  • Implementació de bones pràctiques ambientals: Es treballa per la correcta segregació de residus, sobretot aquells més perillosos com poden ser els residus elèctrics i electrònics, olis utilitzats en cuines, bombetes i envasos especials. També es posa especial atenció en l’ús de paper reciclat, la reducció d’envasos de plàstic mitjançant la col·locació de fonts...
  • Millores en l’eficiència de les instal·lacions: Entre altres accions, es realitza un seguiment detallat dels consums de subministraments, verificant el funcionament amb auditories energètiques. Fruit de la feina realitzada es tendeix a realitzar instal·lacions més sostenibles com la instal·lació de plaques termo-col·lectores, sectorització de sistemes d’il·luminació...
  • Formació Ambiental i implicació social: La Fundació destaca per una llarga tradició en l’educació ambiental mitjançant les colònies amb centres escolars, on destaca la casa de la Ruca com a centre d’Educació Ambiental, els cursos de formació en gestió i en interpretació ambiental... La fundació també s’ha implicat en campanyes com “Barcelona més Sostenible” o “Un milión por el clima”.

El sistema de gestió ambiental que està en procés d’implementació a la fundació segueix els requisits de la norma ISO 14001:2015. Al 2019 es certificaran el Centre de Formació del carrer Carolines i la Seu Central del carrer Numància i progressivament s’ampliarà la certificació.

Veure més