Notícies Opinió i anàlisi d'actualitat Blog Publicacions Estudis i informes Observatori de Promoció de la Infància

Observatori Pere Tarrés de Promoció de la Infància

Una de les missions principals de la Fundació Pere Tarrés és la protecció i defensa dels drets socials i del benestar de la infància. Amb aquesta voluntat treballem intensament tant des de l’àmbit de l’acció social com des de l’àmbit dels estudis socials. En aquest sentit, hem volgut iniciar una línia d’estudis sobre la promoció social de la infància sobre els àmbits de la salut, l’educació, la participació, el lleure i la cultura.

Els conceptes referents a la infància que comparteix el conjunt de la Fundació són: promoció de la infància, enfortiment de l'entorn de l’infant (família i professionals més preparats) i transformació social (societat i comunitats apoderades, com espais d'oportunitats per l'exercici dels drets).

L’Observatori Pere Tarrés de Promoció de la Infància elabora informes per estudiar les condicions de vida de la infància a Catalunya així com identificar els factors de canvi i millora dels entorns dels infants.

Objectius:

- Dotar de contingut, profunditat i coherència discursiva als programes, serveis i projectes de l’entitat en matèria d'infància.
- Operativitzar el discurs per a què aquest pugui ser traslladable a accions específiques
- Entendre l’estat actual de la infància en diferents matèries, tant al territori català com a l’espanyol.

Número 3 | 2021 | Les condicions de vida de les famílies beneficiàries de les beques de activitats d’estiu

Número 3 | 2021 | Les condicions de vida de les famílies beneficiàries de les beques de activitats d’estiu

La crisi econòmica i social arran del Covid-19 està dibuixant un nou perfil de família que sol·licita les beques per a les activitats d’estiu de la Fundació Pere Tarrés. Així ho recull l’informe ‘Les condicions de vida de les famílies beneficiàries de les beques de activitats d’estiu de la Fundació Pere Tarrés’.

Número 2 | 2021 | Habitatge, infància i salut

Número 2 | 2021 | Habitatge, infància i salut

L’habitatge és un dels indicadors més sensibles a la pobresa i l’exclusió social en la infància. L’informe ‘Habitatge, Infància i Salut’, que forma part de l’Observatori Pere Tarrés de Promoció de la Infància, posa de relleu que les condicions dels habitatges familiars han empitjorat arran el Covid-19 i són la causa de malalties com l’estrès o l’ansietat, a més de tenir conseqüències emocionals per l’estigma de la pobresa i afectar al rendiment escolar.

Número 1 | 2020 | Infància i salut a Catalunya i Espanya

Número 1 | 2020 | Infància i salut a Catalunya i Espanya

Aquest informe se centra en la dimensió de la salut del concepte de promoció social de la infància. En concret en l’àmbit de l’alimentació, de l’activitat física i de la higiene dels infants a Catalunya i Espanya, tot considerant l’impacte de la classe social i el gènere en la salut. Les dades revelen l’enorme efecte que exerceix la classe social en la salut del infants.