Consulta tots els nostres serveis, formació i activitats

Consulta tots els nostres serveis, formació i activitats

Promocionem i acompanyem les persones al llarg de la vida, principalment els infants, adolescents i joves i les seves famílies a través de la nostra acció educativa i social. També capacitem professionals, voluntaris i entitats i contribuïm a la millora de la societat amb recerca, consultoria, estudis així com amb accions comunitàries i de foment de la participació i la cohesió social.