Portal de transparència

Com un exercici de transparència i rendició de comptes, estem sotmesos a diferents controls i auditories i disposem de codis, criteris i polítiques de gestió per garantir la sostenibilitat, la transparència i la qualitat del nostre projecte social i educatiu.

Núm. registre:
000115 (abans 40SE/F) (Registro de Entidades religiosas del Ministerio de Justicia)

memòries

PLA ESTRATÈGIC

Avui la Fundació Pere Tarrés forma part activa del teixit social català i de les entitats d’inspiració cristiana. L’equip humà que la conforma, tant des del voluntariat, en el cas de monitors/es dels centres d’esplai i altres àmbits, com els milers de treballadors i treballadores vinculats, creiem en el projecte. El Pla Estratègic, elaborat amb una participació significativa, dibuixa un horitzó que sempre és obert i que cada any concretem en el programa i objectius que després avaluem.

Les línies estratègiques del 6è Pla Estratègic Institucional 2021-2023 de la Fundació Pere Tarrés són:

BALANÇ I COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS

MÉS DADES ECONÒMIQUES

Relació d’informació i documentació econòmica d’interès.