COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL
BLOG DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Reptes formatius dels futurs professionals d’atenció a la dependència
Educació social Dependència Atenció sociosanitària Cuidadors no professionals

Reptes formatius dels futurs professionals d’atenció a la dependència

Raül Vilar Heras - Educador social postgraduat en Promoció de l'autonomia personal. Professor d’atenció sociosanitaria i gent gran a Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés.

El col·lectiu de professionals d'atenció sociosanitària té per objectiu ajudar a que les persones que viuen en situacions de dependència visquin en el major confort físic i emocional, garantint la seva dignitat, facilitant la seva llibertat i des del respecte.

Veure més
Reptes per a la convivència postcovid19. Augmenta el racisme? Què fem?

Reptes per a la convivència postcovid19. Augmenta el racisme? Què fem?

Celia Premat - Professora Associada del Departament d’Antropologia i Consultora a la UOC. Docent de CP en Mediació i Dinamització Comunitària a la Fundació Pere Tarrés i Consultora i formadora de professionals en actiu.

La convivència i per tant la cohesió social són elements clau en la vida quotidiana dels projectes comuns en els barris i en el món relacional de les persones. La bona convivència permet impulsar i establir solidaritats, intercanvis i relacions entre les persones, tant des d'una finca veïnal fins a un espai públic compartit, un equipament o  una escola.

Veure més

Vetllem pels vetlladors?

Educació social Infància Dependència Diversitat funcional Educació inclusiva

La figura del vetllador/a (també anomenat Auxiliar d’Educació Especial) dins dels centres educatius és una realitat que fa palesa la necessitat de disposar de professionals que acompanyin alguns dels infants amb Necessitats Educatives Especials (NEE) als centres educatius. Els vetlladors/es, altrament dits de manera més formal Auxiliars d'Educació Especial, són una peça clau en l'engranatge d'un centre que aposta per la inclusió de tot l'alumnat en el dia a dia a les aules ordinàries.

Veure més

La participació infantil en època de confinament

Infància Acció social

El binomi infants - confinament ha estat molt recurrent en els mitjans a nivell mediàtic ja que ha generat polèmica després que els nens i nenes estiguessin 40 dies sense sortir de casa.

Veure més

Sabem reconèixer els maltractaments envers les persones grans?

Gent gran Dependència

Si ens diuen que la gent gran pateix maltractaments el primer que ens preguntem és si això és cert. Doncs sí, ho és i, el que és pitjor, no visibilitzem la majoria d’ells. És fàcil reconèixer un maltractament físic, econòmic, sexual i psicològic però no ho és tant visualitzar una negligència o una vulneració de drets.

Veure més
Autors

VIDEOS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS