Rap contra la violència masclista
Monitors Intervenció social Dinamització comunitària Diversitat cultural Llenguatges artístics Violència de gènere

Rap contra la violència masclista

Gemma Andreu Estruch - Coordinadora de Programes d’Acció Social de la Fundació Pere Tarrés

L’Espai Jove de Sant Pol de Mar, Ca l’Arturo, gestionat per la Fundació Pere Tarrés, treballa amb els i les adolescents que participen a l’equipament per afavorir relacions igualitàries i lliures de violència. Arran de la Jornada Internacional contra l’Eradicació de la Violència Envers les Dones, des de Ca l’Arturo s’ha afavorit tot un procés de reflexió i anàlisi de com el gènere és un factor essencial en la construcció de la pròpia identitat, i com encara existeixen relacions de poder i de violència molt presents en les relacions entre homes i dones.

Veure més
L’Educació Social i l’atenció a les víctimes de l’assetjament escolar
Educació social Adolescents i joves Serveis Socials Facultat Pere Tarrés

Educació Social i atenció a víctimes d’assetjament escolar

Gisela Riberas Bargalló - Directora del Grau d'Educació Social a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

L’Educador/a social des del seu inici com a professional de l’acció socioeducativa ha treballat amb infants en diferents àmbits i contextos. Podem destacar la seva figura a l’inici de la professió com a “educador de carrer”, anomenat així per la seva versatilitat i coneixement del territori, en situacions de conflictivitat i vulnerabilitat. És des d’aquesta vessant que ja a inicis dels anys 80, l’educador/a social treballa per la prevenció i la intervenció en els conflictes que sorgeixen entre l’infant i el seu entorn més immediat: família, escola i comunitat.

Veure més

5 consells per millorar la gestió del coneixement en entitats

Voluntariat Gestió d'entitats Tercer Sector Associacionisme Consultoria i Estudis

La gestió del coneixement és una realitat al món lucratiu des de fa anys. Són moltes les empreses que han avançat en aquest àmbit i han creat les condicions necessàries que possibiliten i potencien la creació, transmissió i utilització del coneixement i els aprenentatges generats en el seu camp de treball com a via per augmentar el seu valor afegit. Per a aquestes organitzacions la gestió del coneixement esdevé la base per a la presa de decisions informades, no perdent de vista mai l'estratègia organitzacional.

Veure més

Dinamitzador/a comunitari/a, una professió de futur

Dinamització comunitària Educació social Espai públic Polítiques socials

Els ciutadans no són persones que viuen aïllades. Vivim en comunitat, en barris on la gent comparteix els mateixos problemes i, el que és més important, s’ajuda i organitza per cobrir les seves necessitat socials i culturals. Des de fa anys, des de les polítiques socials s’ha tingut en compte el concepte de comunitat, aquell col·lectiu de persones que viu en un territori concret, delimitat, en un barri. Som persones socials i el nostre entorn ens condiciona totalment.

Veure més