EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL
BLOC DE LA FACULTAT PERE TARRÉS

Relat d'una experiència que ens ha fet créixer professional i personalment

Visita a la UTE de Jaen

Marta López - Coordinadora del Servei d’Orientació i Promoció Professional de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Entre els dies 9 i 11 de juliol, un grup d'estudiants del Grau d'Educació Social i de Treball Social, i dos acompanyants, vàrem viatjar a Jaén, per conèixer la Unitat Terapèutica i Educativa del Centre Penitenciari de la mateixa ciutat.

Veure més

Converses sobre Art i Educació

Educació i tecnologia Adolescents i joves

Actualment, les aplicacions de missatgeria instantània, amb els seus avantatges, també amb els seus desavantatges, ens donen la possibilitat de compartir moments de reflexió al voltant de la nostra feina. 

Veure més

III Seminari Internacional

Educació en el lleure Infància vulnerable Col·lectius vulnerables

Espai de reflexió entorn de l'oci, l'acció sociocultural i el seu impacte en la cohesió social, a partir dels resultats finals de la investigació I+D+i "Oci, Acció sociocultural i Cohesió Social" (EDU2014-57212-R), desenvolupada pel Grup de recerca, innovació i anàlisi social (GIAS) de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull.

Veure més

Repercussions psicològiques en separar infants i famílies

Famílies Immigració Infància vulnerable Drets de la infància

Arran de les últimes mesures en política migratòria impulsades per l’administració dels Estats Units liderada per Donald Trump, voldria posar l’èmfasi, no ja en la vulneració flagrant dels Drets Humans que això representa, sinó en les repercussions que tindrà aquesta separació traumàtica pels infants en el seu futur.

Veure més

La pràctica de l’educació emocional en l’entorn educatiu

Educació social Treball social Infància vulnerable Infància Centres socioeducatius

És clau treballar la dimensió emocional des de la petita infància ja que així s’aborda el desenvolupament integral de l’infant des de la seva dimensió personal i relacional. En funció de la relació que establim amb nosaltres mateixos i de la interpretació que fem del que ens passa, generem la connexió amb els demés. Quan parlem d’educació emocional d’infants i joves, cal que entenguem el concepte del que és la intel·ligència emocional, definida pels autors Mayer i Salovey (1997) com: l’habilitat per percebre, valorar i expressar emocions; per accedir i/o generar sentiments que facilitin el pensament, així com per regular les emocions promovent un creixement emocional i intel·lectual.

Veure més

VIDEOS DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS