EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL

BLOG DE LA FACULTAT PERE TARRÉS

Què pot fer l’emprenedoria social per millorar la societat?

Què pot fer l’emprenedoria social per millorar la societat?

Pere Mora
Director del Màster Universitari en Direcció i Gestió en Serveis Socials
Veure tots els articles | Fitxa d’expert

17.11.22

T’has plantejat alguna vegada què podries fer per millorar el món? Actualment, milers de joves emprenedors d’arreu del món estan creant noves formes de transformació de la societat basades en projectes innovadors amb impacte social. El seu objectiu és superar el model tradicional de producció i consum per un nou paradigma més inclusiu i sostenible.

L’emprenedor social és aquella persona que és capaç de detectar una necessitat que afecta un col·lectiu en situació de vulnerabilitat i de dissenyar i implementar un projecte o una organització que de forma innovadora pugui generar transformacions socials que donin resposta a aquesta necessitat.

Veurem com es pot desenvolupar un projecte d’emprenedoria social mitjançant l’exemple d’ESCUELAB, a càrrec de l’emprenedora Cristina Balbás.

Necessitat detectada: Espanya és a la cua en cultura científica i cada vagada té menys vocacions científiques. El projecte s’ha centrat en els nens i nenes entre els 6 i els 14 anys.

Innovació del projecte: metodologies d’aprenentatge actiu basat en projectes a càrrec de formadors amb formació superior científica i experiència docent en l’àmbit del lleure i que desenvolupen tallers, clubs de ciència extraescolars i campaments de ciència urbans.

Principals vectors de canvi social:

  • Desenvolupar el potencial científic dels nens i nenes.
  • Equipar els nens i nenes amb eines que promouen la capacitat de pensar de manera crítica i que siguin part activa de la societat.

Indicadors d’èxit del projecte:

  • El 90% dels participants recomanaria les activitats.
  • Entre un 5% i un 10% desenvoluparà la seva vocació científica.

Model de finançament: ajuts externs i ingressos propis generats per l’activitat.

L’objectiu principal d’un projecte d’emprenedoria social ha de ser tenir impacte sobre la comunitat i es basa en criteris de gestió innovadora i participativa, transparent, responsable i capaç de generar transformacions socials.

Els projectes d’emprenedoria social que han tingut èxit s’han basat en els següents principis:

  • Uns objectius socials clarament definits.
  • Capacitats per implicar les persones usuàries i revelar les seves capacitats.
  • Innovació i lideratge compromès.
  • Qualitat del servei o del producte.
  • Potenciar la motivació i el talent de les persones que formen part del projecte.
  • Capacitat per treballar en xarxa amb l’ecosistema social (administracions públiques, empreses privades, universitats, organitzacions no lucratives, etc.).

Tens un caràcter emprenedor? L’emprenedoria social et pot convertir en agent de canvi per enfocar el teu projecte professional i personal envers el compromís amb la societat.