Treball en xarxa

La Fundació Pere Tarrés té com a prioritat institucional contribuir a millorar les polítiques de joventut, educatives i de benestar social i afavorir la consolidació del voluntariat i del tercer sector tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. Per tal d'acomplir aquesta prioritat, la Fundació Pere Tarrés forma part activa de 77 federacions i xarxes d'entitats socials i educatives i assessora diferents consells tècnics, consultius, etc.

 • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
 • AENACAMP
 • Aliança Educació 360º  - Fundació Jaume Bofill
 • Asociación Autoforma
 • Asociación Española de Fundaciones
 • Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores
 • Associació Catalana d’Albergs Turístics de Catalunya
 • Associació de Fundraising
 • Associació de Publicacions Periòdiques escrites en Català
 • Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
 • Associació Polítiques de Joventut / Associació Professionals de Joventut
 • Boureau International Catolique de l’Enfance
 • Cat.formació
 • Catalunya religió.cat
 • Centre de Recursos d'Oci i Accés a la Cultura
 • Centro Español de Derechos Reprográficos
 • Codi Ètic de les Associacions de Barcelona
 • Comissió de seguiment Facultat-Hospital de Campanya de la Parròquia de Santa Anna
 • Comissió sobre Aporofòbia de l’IQS School of Managemnet de la URL
 • Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit Social de la Universitat Ramon Llull
 • Confederació patronal del Tercer Sector de Catalunya
 • Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación
 • Conferencia de Decanos y Directores de Trabajo Social
 • Consell Assessor Científic contra la Soledat
 • Consell Assessor de la Formació d’Educadors en el Lleure
 • Consell Assessor del Pla d'Infància 2021-2030 de l'Ajuntament de Barcelona
 • Consell d’Acció i Inclusió Social
 • Consell de Centres de la Societat Catalana d’Educació Ambiental
 • Consell de la Joventut de les Illes Balears
 • Consell d'Educació de Catalunya
 • Consell Joventut Barcelona
 • Consell Municipal de Benestar Social
 • Consell Municipal de Serveis Socials
 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Consell Pastoral Diocesà
 • Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai
 • Coordinadora Catalana de Fundacions
 • Coordinadora d’Animació sociocultural de Catalunya
 • Coordinadora d’entitats del Poble-sec
 • Diari de l’Educació
 • DIDANIA - Federación de Centros y Escuelas de Educadores en el Tiempo Libre Cristianas
 • Educació Audiovisual de Catalunya
 • Educ-Europe
 • Entitats Catalanes d’Acció Social
 • European network of organisations and individuals working with and for children in Europe (Eurochild)
 • European Anti Poverty Network - Illes Balears
 • European Education Research Association
 • Federació Catalana del Voluntariat Social
 • Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
 • Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
 • Federació Internacional d’Albergs de Joventut
 • Federació Internacional de Moviments Catòlics d’Acció Parroquial
 • Federació Internacional Universistats Catòliques
 • Fundació Escola Cristiana i Serveis Educatius de Catalunya
 • Fundació Escola Vicenciana
 • Fundació Escoles Parroquials
 • Fundació Pare Manel
 • Fundación EDE
 • Fundación FOESSA
 • Grup 33 - Una altra presó és possible
 • Kids Clúster
 • Observatori de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya de DINCAT
 • Observatori de la realitat de Càritas Diocesana
 • Òmnium Cultural
 • Pla Educatiu de Ciutat de Barcelona
 • Plataforma d’Entitats cristianes per a la Immigració
 • Plataforma d’Entitats de Familia de Catalunya
 • Plataforma de la Infància de Catalunya
 • Plataforma de ONG de Acción Social
 • Plataforma del Voluntariat  de les Illes Balears
 • Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en Derechos de la Infancia
 • Red OcioGune
 • RESPON.CAT
 • Secretariat Interdiocesà de Joventut
 • Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
 • Universitat Ramon Llull
 • Xarxa d’Entitats Cristianes