Treball en xarxa

La Fundació Pere Tarrés té com a prioritat institucional contribuir a millorar les polítiques de joventut, educatives i de benestar social i afavorir la consolidació del voluntariat i del tercer sector tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. Per tal d'acomplir aquesta prioritat, la Fundació Pere Tarrés forma part activa de 78 federacions i xarxes d'entitats socials i educatives i assessora diferents consells tècnics, consultius, etc.

 • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
 • Agenda21BCN
 • Associació Catalana d’Albergs Turístics de Catalunya
 • Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
 • Asociación para la medición y la gestión del impacto social.
 • Centre de Recursos d'Oci i Accés a la Cultura
 • Codi Ètic de les Associacions de Barcelona
 • Consell Assessor Científic contra la Soledat
 • Consell Assessor del Pla d'Infància 2021-2030 de l'Ajuntament de Barcelona
 • Consell d'Educació de Catalunya
 • Consell Joventut Barcelona
 • Consell Municipal de Benestar Social
 • Consell Pastoral Diocesà
 • Coordinadora d’entitats del Poble-sec
 • Fòrum d’Organitzacions Catòliques Joves de l’Arquebisbat de Barcelona
 • Pla Educatiu de Ciutat de Barcelona
 • Xarxa Antirumors de Barcelona
 • Xarxa d’Economia Social de Barcelona
 • Xarxa pel suport a les famílies cuidadores
 • Observatori de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya de DINCAT
 • Aliança Educació 360º - Fundació Jaume Bofill
 • Associació Catalana de Recursos Assistencials
 • Associació de Publicacions Periòdiques escrites en Català
 • Associació Polítiques de Joventut / Associació Professionals de Joventut
 • Cat.formació
 • Catalunya religió.cat
 • Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit Social de la Universitat Ramon Llull
 • Confederació patronal del Tercer Sector de Catalunya
 • Consell Assessor de la Formació d’Educadors en el Lleure
 • Consell de Centres de la Societat Catalana d’Educació Ambiental
 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai
 • Coordinadora Catalana de Fundacions
 • Coordinadora d’Animació sociocultural de Catalunya
 • Diari de l’Educació
 • Educació Audiovisual de Catalunya
 • Entitats Catalanes d’Acció Social
 • Federació Catalana del Voluntariat Social
 • Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
 • Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
 • Fundació Escola Cristiana i Serveis Educatius de Catalunya
 • Fundació Escola Vicenciana
 • Fundació Escoles Parroquials
 • Fundación EDE
 • Fundació Pare Manel
 • Fundació Puigvert
 • Grup 33 - Una altra presó és possible
 • Kids Clúster
 • Observatori Català de la Infància
 • Observatori de la realitat de Càritas Diocesana
 • Òmnium Cultural
 • Plataforma d’Entitats cristianes per a la Immigració
 • Plataforma d’Entitats de Família de Catalunya
 • Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
 • Secretariat Interdiocesà de Joventut
 • Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
 • Universitat Ramon Llull
 • Asociación Española de Fundaciones
 • Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores
 • Associació de Fundraising
 • Centro Español de Derechos Reprográficos
 • Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
 • Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación
 • Conferencia de Decanos y Directores de Trabajo Social
 • DIDANIA - Federación de Centros y Escuelas de Educadores en el Tiempo Libre Cristianas
 • Plataforma de ONG de Acción Social
 • Consell de la Joventut de les Illes Balears
 • European Anti Poverty Network - Illes Balears
 • Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
 • Boureau International Catolique de l’Enfance
 • Educ-Europe
 • European Association of Schools of Social Work
 • Europeana Education Research Association
 • Federació Internacional d’Albergs de Joventut
 • Federació Internacional de Moviments Catòlics d’Acció Parroquial
 • Federació Internacional Universitats Catòliques
 • Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en Derechos de la Infancia
 • Red OcioGune
 • Consell d’Acció i Inclusió Social
 • EAPN Balears