Networking

One of the Pere Tarrés Foundation’s institutional priorities is to contribute to improving public policy on youth, education and social well-being and to reinforce the volunteer and non-profit sector in both Catalonia and the rest of Spain. For this reason, the Pere Tarrés Foundation forms an active part of 77 federations and networks of social and educational entities and assists a number of technical and advisory boards.

 • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
 • AENACAMP
 • Aliança Educació 360º  - Fundació Jaume Bofill
 • Asociación Autoforma
 • Asociación Española de Fundaciones
 • Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores
 • Associació Catalana d’Albergs Turístics de Catalunya
 • Associació de Fundraising
 • Associació de Publicacions Periòdiques escrites en Català
 • Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
 • Associació Polítiques de Joventut / Associació Professionals de Joventut
 • Boureau International Catolique de l’Enfance
 • Cat.formació
 • Catalunya religió.cat
 • Centre de Recursos d'Oci i Accés a la Cultura
 • Centro Español de Derechos Reprográficos
 • Codi Ètic de les Associacions de Barcelona
 • Comissió de seguiment Facultat-Hospital de Campanya de la Parròquia de Santa Anna
 • Comissió sobre Aporofòbia de l’IQS School of Managemnet de la URL
 • Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit Social de la Universitat Ramon Llull
 • Confederació patronal del Tercer Sector de Catalunya
 • Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación
 • Conferencia de Decanos y Directores de Trabajo Social
 • Consell Assessor Científic contra la Soledat
 • Consell Assessor de la Formació d’Educadors en el Lleure
 • Consell Assessor del Pla d'Infància 2021-2030 de l'Ajuntament de Barcelona
 • Consell d’Acció i Inclusió Social
 • Consell de Centres de la Societat Catalana d’Educació Ambiental
 • Consell de la Joventut de les Illes Balears
 • Consell d'Educació de Catalunya
 • Consell Joventut Barcelona
 • Consell Municipal de Benestar Social
 • Consell Municipal de Serveis Socials
 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Consell Pastoral Diocesà
 • Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai
 • Coordinadora Catalana de Fundacions
 • Coordinadora d’Animació sociocultural de Catalunya
 • Coordinadora d’entitats del Poble-sec
 • Diari de l’Educació
 • DIDANIA - Federación de Centros y Escuelas de Educadores en el Tiempo Libre Cristianas
 • Educació Audiovisual de Catalunya
 • Educ-Europe
 • Entitats Catalanes d’Acció Social
 • European network of organisations and individuals working with and for children in Europe (Eurochild)
 • European Anti Poverty Network - Illes Balears
 • European Education Research Association
 • Federació Catalana del Voluntariat Social
 • Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
 • Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
 • Federació Internacional d’Albergs de Joventut
 • Federació Internacional de Moviments Catòlics d’Acció Parroquial
 • Federació Internacional Universistats Catòliques
 • Fundació Escola Cristiana i Serveis Educatius de Catalunya
 • Fundació Escola Vicenciana
 • Fundació Escoles Parroquials
 • Fundació Pare Manel
 • Fundación EDE
 • Fundación FOESSA
 • Grup 33 - Una altra presó és possible
 • Kids Clúster
 • Observatori de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya de DINCAT
 • Observatori de la realitat de Càritas Diocesana
 • Òmnium Cultural
 • Pla Educatiu de Ciutat de Barcelona
 • Plataforma d’Entitats cristianes per a la Immigració
 • Plataforma d’Entitats de Familia de Catalunya
 • Plataforma de la Infància de Catalunya
 • Plataforma de ONG de Acción Social
 • Plataforma del Voluntariat  de les Illes Balears
 • Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en Derechos de la Infancia
 • Red OcioGune
 • RESPON.CAT
 • Secretariat Interdiocesà de Joventut
 • Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
 • Universitat Ramon Llull
 • Xarxa d’Entitats Cristianes