Networking

One of the Pere Tarrés Foundation’s institutional priorities is to contribute to improving public policy on youth, education and social well-being and to reinforce the volunteer and non-profit sector in both Catalonia and the rest of Spain. For this reason, the Pere Tarrés Foundation forms an active part of 78 federations and networks of social and educational entities and assists a number of technical and advisory boards.

 • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
 • Agenda21BCN
 • Associació Catalana d’Albergs Turístics de Catalunya
 • Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
 • Centre de Recursos d'Oci i Accés a la Cultura
 • Codi Ètic de les Associacions de Barcelona
 • Consell Assessor Científic contra la Soledat
 • Consell Joventut Barcelona
 • Consell Municipal de Benestar Social
 • Consell Pastoral Diocesà
 • Coordinadora d’entitats del Poble-sec
 • Fòrum d’Organitzacions Catòliques Joves de l’Arquebisbat de Barcelona
 • Pla Educatiu de Ciutat de Barcelona
 • Xarxa Antirumors de Barcelona
 • Xarxa d’Economia Social de Barcelona
 • Xarxa pel suport a les famílies cuidadores
 • Observatori de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya de DINCAT
 • Aliança Educació 360º - Fundació Jaume Bofill
 • Associació Catalana de Recursos Assistencials
 • Associació de Publicacions Periòdiques escrites en Català
 • Associació Polítiques de Joventut / Associació Professionals de Joventut
 • Cat.formació
 • Catalunya religió.cat
 • Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit Social de la Universitat Ramon Llull
 • Confederació patronal del Tercer Sector de Catalunya
 • Consell Assessor de la Formació d’Educadors en el Lleure
 • Consell de Centres de la Societat Catalana d’Educació Ambiental
 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai
 • Coordinadora Catalana de Fundacions
 • Coordinadora d’Animació sociocultural de Catalunya
 • Diari de l’Educació
 • Educació Audiovisual de Catalunya
 • Entitats Catalanes d’Acció Social
 • Federació Catalana del Voluntariat Social
 • Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
 • Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
 • Fundació Escola Cristiana i Serveis Educatius de Catalunya
 • Fundació Escola Vicenciana
 • Fundació Escoles Parroquials
 • Grup 33 - Una altra presó és possible
 • Kids Clúster
 • Observatori Català de la Infància
 • Observatori de la realitat de Càritas Diocesana
 • Òmnium Cultural
 • Plataforma d’Entitats cristianes per a la Immigració
 • Plataforma d’Entitats de Família de Catalunya
 • Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
 • Secretariat Interdiocesà de Joventut
 • Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
 • Universitat Ramon Llull
 • Asociación Española de Fundaciones
 • Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores
 • Associació de Fundraising
 • Centro Español de Derechos Reprográficos
 • Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
 • Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación
 • Conferencia de Decanos y Directores de Trabajo Social
 • DIDANIA - Federación de Centros y Escuelas de Educadores en el Tiempo Libre Cristianas
 • Plataforma de ONG de Acción Social
 • Consell de la Joventut de les Illes Balears
 • European Anti Poverty Network - Illes Balears
 • Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
 • Boureau International Catolique de l’Enfance
 • Educ-Europe
 • European Association of Schools of Social Work
 • Europeana Education Research Association
 • Federació Internacional d’Albergs de Joventut
 • Federació Internacional de Moviments Catòlics d’Acció Parroquial
 • Federació Internacional Universitats Catòliques
 • Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación en Derechos de la Infancia
 • Consell d’Acció i Inclusió Social
 • EAPN Balears