Missió, visió i valors

Pioners en l'educació en el lleure

La Fundació Pere Tarrés, amb 60 anys d'existència, és una organització no lucrativa educativa i d'acció social que va néixer amb la finalitat de promoure l’educació en el lleure d’infants i joves.

Dedicada a la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l'enfortiment del teixit associatiu, amb el temps la seva acció s'ha ampliat a altres àmbits de l'acció social com ara la formació, la recerca i la gestió.

La nostra missió

La promoció de la persona des de l’educació, especialment en el lleure, i l’acció social fonamentades en els valors de l’humanisme cristià.

Elements de la Missió

LA PROMOCIÓ DE LA PERSONA

Tenim com a referent final tot allò que contribueixi a la plena realització de la persona en la seva dignitat i en totes les seves dimensions.

L'ACCIÓ SOCIAL

L’acció social amb col·lectius amb necessitats específiques o més desafavorits o la promoció del desenvolupament comunitari només està al servei de la persona i del seu creixement si incorporen la dimensió educativa o es converteixen en àmbits per una educació en valors.

L'EDUCACIÓ

Tota la nostra acció té una clara dimensió educativa en els mitjans i en les finalitats.

ELS VALORS

Només entenem l’educació com a educació en valors que vertebrin la persona.

L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

La importància dels contextos socials i no escolars en la construcció de la personalitat dels joves, ens fa optar pel lleure com a marc privilegiat per promoure l’educació en valors.

Visió

Volem ser un agent social rellevant, transformador des de l’acció social i educativa directa, des d'entitats vinculades, des de la formació i des de la difusió de coneixements i reflexions.

Volem ser una entitat autònoma, d’inspiració cristiana i eficient, que genera valor social i millores en la infància i altres col·lectius amb carències socials i que ajuda les entitats no lucratives d’interès general.

Tenim una voluntat universalitzadora. Ens plantegem un creixement significatiu en la dimensió i l’impacte de les nostres accions i reflexions, tant en l’àmbit català i espanyol com, puntualment, a Iberoamèrica en els propers anys.

Valors

L’acció de les persones que formem part de la Fundació Pere Tarrés està arrelada en els valors de l’humanisme cristià. El nostre compromís educatiu i social ens porta a treballar per la persona i la comunitat des de l’amor als altres, la recerca de la fraternitat i la justícia, l’ètica, l’actitud de servei vers el feble, la interioritat i l’espiritualitat, el treball per la pau i la veritat.

L’estil d’actuació d’aquests valors el concretem en:

EDUCACIÓ

"De la sana educació de la joventut, depèn la felicitat de les nacions" Sant Joan Bosco

Entenem l’educació com l’eix de la nostra missió i la millor forma d’acompanyar, apoderar i ajudar a créixer a les persones.

COMPROMÍS

"De vegades sentim que allò que fem és tan sols una petita gota dins de l’oceà. Però sense aquesta gota, a l’oceà li faltaria quelcom" Mare Teresa de Calcuta

Estem compromesos amb la transformació social vers la igualtat i la justícia social.

RESPONSABILITAT

"Cal tornar a sentir que ens necessitem els uns als altres, que tenim una responsabilitat cap als altres i cap al món" Papa Francesc

Promovem una manera de fer rigorosa, responsable i de qualitat.

ENTUSIASME

"L'entusiasme és vida, és amor, és audàcia, és talent, és, en una paraula, potència creadora. És tota l'ànima que es manifesta abrusada d'ideal sota el domini de la raó" Beat Pere Tarrés

Ens impliquem, apropant-nos als altres amb honestedat i entusiasme.

Identitat cristiana

Compromís educatiu i social
des d'una identitat cristiana

La Fundació Pere Tarrés és una entitat de l’Església Catòlica, i és per
això que els evangelis i el missatge de Jesús de Natzaret
inspiren l’acció i donen sentit a la tasca de la Fundació.

MEMÒRIA IDENTITAT CRISTIANA