Missió i visió Valors 60 aniversari Beat Pere Tarrés Posicionament i adhesions Reconeixement i premis

Pioners en l’educació en el lleure

La Fundació Pere Tarrés, amb 60 anys d'existència, és una organització no lucrativa educativa i d'acció social que va néixer amb la finalitat de promoure l’educació en el lleure d’infants i joves.

Dedicada a la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l'enfortiment del teixit associatiu, amb el temps la seva acció s'ha ampliat a altres àmbits de l'acció social com ara la formació, la recerca i la gestió.

Vídeo Entrevista Josep Oriol Pujol - Signes dels temps - TV3

Veure més

Missió de la Fundació Pere Tarrés

La nostra missió

La promoció de la persona des de l’educació, especialment en el lleure, i l’acció social fonamentades en els valors de l’humanisme cristià.

Elements de la Missió

  • La promoció de la persona. Tenim com a referent final tot allò que contribueixi a la plena realització de la persona en la seva dignitat i en totes les seves dimensions.
  • L'educació. Tota la nostra acció té una clara dimensió educativa en els mitjans i en les finalitats.
  • L'educació en el lleure. La importància dels contextos socials i no escolars en la construcció de la personalitat dels joves, ens fa optar pel lleure com a marc privilegiat per promoure l’educació en valors.
  • L’acció social. L’acció social amb col·lectius amb necessitats específiques o més desafavorits o la promoció del desenvolupament comunitari només està al servei de la persona i del seu creixement si incorporen la dimensió educativa o es converteixen en àmbits per una educació en valors.
  • Els valors. Només entenem l’educació com a educació en valors que vertebrin la persona.

Vols conèixer quin és l’ideari de la Fundació Pere Tarrés?

Veure més
Visió de la Fundació Pere Tarrés

Visió

  • Volem ser un agent social rellevant, transformador des de l’acció social i educativa directa, des d'entitats vinculades, des de la formació i des de la difusió de coneixements i reflexions.
  • Volem ser una entitat autònoma, d’inspiració cristiana i eficient, que genera valor social i millores en la infància i altres col·lectius amb carències socials i que ajuda les entitats no lucratives d’interès general.
  • Tenim una voluntat universalitzadora. Ens plantegem un creixement significatiu en la dimensió i l’impacte de les nostres accions i reflexions, tant en l’àmbit català i espanyol com, puntualment, a Iberoamèrica en els propers anys.

Memòria institucional de la Fundació Pere Tarrés