Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull

Grau en Educació Social i Grau en Treball Social

Grau en Educació Social

Grau en Educació Social

Grau en Treball Social

Grau en Treball Social

Doble Titulació | Grau en Educació Social i Grau en Treball Social

Màsters universitaris i postgraus en acció social

Blog de la Facultat

L'empatia en processos de pèrdua o dol

Lisette Navarro - T’has trobat alguna vegada davant d’una persona que estava molt trista i no sabies què dir o què fer? O pel contrari, ¿alguna vegada t’has sentit molt recolzat i comprés davant d’una pèrdua? 


Com pensem quan no tenim paraules? El procés cognitiu dels nadons

Isabel Torras - T’has parat mai a reflexionar com penses? La humanitat pensa en paraules, però ¿què passa quan encara no hi ha paraules? Com pensen els nadons? 


Per què és necessari el Treball Social a la societat?

Elena Requena - El Treball Social és una disciplina que va néixer lligada a donar resposta a les necessitats, especialment materials, de les persones més vulnerables de la societat. 


Biblioteca

La Biblioteca de la Fundació Pere Tarrés està especialitzada en ciències socials i, concretament, en aquelles temàtiques afins al treball social, l'educació social i l'educació en el lleure.

Recerca

La Facultat Pere Tarrés, URL posa el focus en investigar les millors pràctiques d'intervenció social per garantir la inclusió social.

Internacional

Mobilitat d’estudiants i professorat, així com l'organització d’esdeveniments internacionals com la International Social Week (ISW) i la Barcelona Social Summer (BSS).
soc-social.jpg
capsula-gisela-riveras.jpg
capsula-jose-carlos-bermejo.jpg
capsula-montserrat-garcia.jpg
capsula-oscar-martinez.jpg