Grup de recerca GIAS

El Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull està coordinat per la Dra. Txus Morata. 

Va néixer l’any 2014 i és un grup de recerca preconsolidat i reconegut per la Generalitat de Catalunya: 2017 SGR 1002.

Els projectes que desenvolupa el GIAS s’aborden des de cinc línies de recercaCada línia de treball desenvolupa diferents projectes de recerca, que podeu consultar a les següents fitxes.

Els objectius del GIAS són:

  1. Incentivar la recerca en els àmbits de l’acció comunitària i el desenvolupament social, els models de gestió pública i privada i l’ètica de la pràctica social i investigadora, de manera que es puguin transferir respostes.
  2. Situar els estudis del grup en les agendes de recerca nacionals i internacionals.
  3. Presentar projectes de recerca en col·laboració amb altres centres, grups i/o institucions de recerca per tal de poder aconseguir finançament per part d’administracions públiques locals, nacionals, estatals i internacionals.
  4. Contribuir a la formació d’investigadors i professionals de l’acció social i educativa i a la realització de treballs de recerca de màsters universitaris i doctorat, així com acompanyar-los en processos d’inici de carreres acadèmiques que reverteixin també en la millora de la qualitat formativa i investigadora del grup.
  5. Incidir en el canvi de polítiques socials i educatives per a la millora de la cohesió social i la qualitat de vida de les persones. 

Els orígens del Grup de recerca GIAS estan estretament relacionats amb l’avenç en la comprensió teòrica i empírica de les desigualtats socials i econòmiques que estan marcant els inicis del segle xxi i que posen en perill la integració dels sectors més vulnerables de la població. Des d’aleshores, emprèn el repte col·lectiu de salvaguardar la pluralitat de la nostra societat i enfortir el teixit social, compensant els efectes d'aquestes desigualtats. 

La prevenció de la discriminació en totes les seves formes i el foment de la igualtat d'oportunitats en l'accés a la salut, l'educació, el treball o la participació social són el millor enfocament per reduir la fragmentació social i promoure la cohesió social i la qualitat de vida de les persones.

Grup de Recerca, Innovació i Anàlisi Social de la Facultat Pere Tarrés - URL

Claus per l'èxit escolar i la millora de la ocupabilitat