Programa Universitari de Gent Gran

El Programa Universitari de Gent Gran és una formació al voltant de les humanitats i l'acció social. Consta de diverses assignatures que estan pensades com a càpsules de coneixement independents però sumatòries. Cada any s'implementa un curs. Els cursos estan formats per vuit assignatures i els alumnes poden matricular-se de les assignatures que desitgin amb un màxim de vuit. L'horari establert és: dilluns i dimecres de 16.15 a 19.00 hores.

El programa dona l'opció a obtenir un títol propi expedit per la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. Per obtenir-lo s'han de cursar un mínim de 18 assignatures.