Direcció i professorat

Montserrat Garcia-Oliva
Directora i docent Doctora en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Rovira i Virgili. Màster en Gerontologia Social per la Universitat Autònoma de Madrid. Postgraduada en Violència Familiar per la Universitat Ramon Llull. Direcció i docència en postgraus amb temàtica específica sobre gent gran en universitats estatals i estrangeres. Gestió en recursos i serveis per a gent gran. Directora del grau en Educació Social, directora del màster en Gerontologia Social i directora del Programa Universitari per a Gent Gran (PUGG).

Isabel Torras
Professora investigadora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1989) i doctorada en Psicologia per la mateixa universitat en el Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament (1996). Beca d'investigació Fundació Jaume Bofill per la realització de la tesi doctoral (1992/94). Docent en diverses assignatures de graus i postgraus relacionades amb la psicologia, la infància, la família i l’acompanyament en processos de canvi. Coordinadora de la línia “Salut i benestar psicosocial en el cicle vital” dins del Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS).

Jesús Oliver Bonjoch
Professor del Programa Universitari per a Gent Gran (PUGG) de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull. Llicenciat en Geografia i Història, especialitzat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona (1993) i doctor arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (2003). Beca predoctoral de formació d’investigadors - FI (1995/98) i beca de l'Acadèmia d'Espanya a Roma (2000) per a realitzar la tesi doctoral (Arquitectura i societat a la Roma imperial). Docent d'assignatures d'Història, Art, Geografia i Didàctica del Patrimoni Cultural. Coordinador dels cursos d'estiu de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.

Jordi Sabater
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra. Professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull i professor convidat a les universitats de Lille (França), Eïchstatt (Alemanya), Canterbury (Regne Unit) i Tartu (Estònia). També ha estat professor de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra. Com a docent i investigador s’ha especialitzat en temes d’història contemporània, nacionalisme, diversitat cultural i immigració, sobre els quals ha publicat nombrosos articles i llibres. Actualment forma part del Grup de recerca en Estats, Nacions i Sobiranies de la Universitat Pompeu Fabra i del Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) de la Universitat Ramon Llull.

Helena Lamuela
Llicenciada en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Traducció per la Universitat de Gal·les-Swansea. Fa de professora, traductora, redactora i documentalista.

Oriol Casals i Coll
Professor superior de música i màster en Musicoteràpia. Com a musicoterapeuta ha exercit en els àmbits d’exclusió social, educació especial, geriatria i pal·liatius, i ha estat president de l’Associació Catalana de Musicoteràpia. Actualment col·labora en l’activitat “Un Matí d’Orquestra” per a persones amb Alzheimer a l’Auditori de Barcelona (Apropa Cultura), tasca que compagina amb la docència (Col·legi Badalonès i Facultat Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull) i la divulgació, feina per la qual ha merescut el premi Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona (2008), una menció de qualitat als Premis Ràdio Associació de Catalunya (2014) i el Premi SAR-Quavitae “Rigor i Sensibilitat cap a la Gent Gran” (2016).

Pere-Joan Giralt
És professor investigador de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull i membre del Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS). Es va llicenciar en Psicologia, va obtenir el títol de màster universitari en Gestió Cultural, el títol de màster en Anàlisi i Conducció de Grups: Investigació – Intervenció. Té el diploma en ADI - Formació d’agents de desenvolupament internacional, el diploma en Pedagogia del lleure i animació sociocultural i el diploma en Director d'activitats de lleure infantil i juvenil. També té formacions diverses en programes de gestió de personal i direcció en recursos humans. Desenvolupa la recerca en els camps de llenguatges artístics aplicats a l’acció social; acció comunitària, cohesió social i diversitat cultural; lleure educatiu i oci; i innovació educativa.

Jesús Vilar
És diplomat en Magisteri, llicenciat en Pedagogia i doctor en Pedagogia. Va ser inicialment mestre d’EGB. Posteriorment, educador social amb infants i adolescents en situació de risc social en centres de justícia juvenil i protecció a la infància de la Generalitat de Catalunya. Des de l’any 1994 i fins l’actualitat, professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. També és col·laborador del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya) així com de la Universitat Oberta de Catalunya. Coordina el Comitè d'Ètica del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya. Ha impartit docència en les assignatures de Planificació educativa, Pedagogia social, Inadaptació social, Pràcticum i Ètica professional en les diplomatures i posteriorment graus d’Educació Social i Treball Social, així com en diversos màsters i postgraus de la Facultat.