Direcció i professorat

Dra. Montserrat Garcia i Oliva
Directora del Programa Universitari per a Gent Gran

Dr. Jesús Oliver Bonjoch
Professor

Helena Lamuela Badia
Professora

Dra. Elena Requena i Varón
Professora

Dra. Mercedes Cuenca Silvestre
Professora

Dra. Isabel Torras Genís
Professora

Dr. Josep Maria Antentas
Professor