Qui som

Dr. Jesús Vilar Martín | Director Expert Universitari en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa - Professor associat

Experiència professional 

Inicialment, mestre d’EGB i educador social a l’escola. Posteriorment, educador social amb infants i adolescents en situació de risc social en centres de justícia juvenil i protecció a la infància de la Generalitat de Catalunya. Pedagog en el mateix centre i, des de l’any 1994, professor a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL. A la Facultat, director de Publicacions entre els anys 2010 i 2018; director acadèmic de grau entre el 2018 i el 2023. Actualment, secretari general de la URL.

Altres mèrits rellevants actuals:

Coordinador del Comitè d’Ètica del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC). Col·laborador en formació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya (CEJFE). Membre del Consell Executiu de la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social (SIPS).

Formació

Diplomat en Magisteri, llicenciat en Pedagogia, doctor en Pedagogia

Publicacions

https://merit.url.edu/es/persons/jes%C3%BAs-vilar-mart%C3%ADn-4