Càtedra de Justícia Social i Restaurativa

La Càtedra de Justícia Social i Restaurativa Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull té com a objectiu fonamental treballar per la recerca, la docència i la divulgació tot desenvolupant, a través d’aquesta recerca, els principis de la justícia social i de la justícia restaurativa, posant especial atenció en la interdisciplinarietat i la internacionalitat.