Objectius de la Càtedra

Objectiu principal

Transformar el model actual de justícia social, en sentit ampli. En un sentit estricte, promoure un model de justícia que emfatitzi una visió reparadora.

Objectius estratègics

  • Influir en la societat i, concretament, en la política criminal.
  • Establir una xarxa nacional i internacional de coneixement.
  • Oferir a l'alumnat de ciències socials i humanitats formació específica.

Objectius instrumentals

  • Afavorir la recerca interdisciplinària, que ajudi a una visió de conjunt: equips de treball que combinin coneixements tradicionalment lligats a la pràctica social amb uns altres de més vinculats amb l'acadèmia (interdisciplinarietat entre dret, filosofia, treball i educació social, etc.) per aconseguir més aplicabilitat dels resultats.
  • Promoure un debat social que posi l'èmfasi en la introducció d'obligacions per part dels actors socialment més poderosos: estat, empresa, entitats, etc.
  • Avaluar programes, models de treball i pràctiques que ajudin a identificar, mesurar i quantificar resultats de cara a millorar els processos d'acció social.
  • Participar a l'espai públic i privat per visibilitzar els més perjudicats pel nostre model de justícia i donar a conèixer els nous models com el proposat per la justícia restaurativa.
  • Potenciar els processos restauratius i les mesures alternatives a la presó (i avaluar els avantatges que suposen): víctima, ofensor i societat han de prendre un paper actiu en la resolució de conflictes.