SERVEIS PER A CENTRES EDUCATIUS

Ajudem a fomentar les vocacions socials

Com a Facultat som conscients de la necessitat de fomentar les vocacions en entorns socials des d’un punt de vista més professional i rigorós. Per aquest motiu estem treballant amb escoles i centres educatius un conjunt d’accions que emmarquem amb el nom “Escoles per l’acció social” i les posem a la vostra disposició per acostar les figures professionals de l’educador social i del treballador social als estudiants i joves.

 

Serveis per a estudiants de Batxillerats i de Cicles Formatius de Grau Superior

La proposta de tallers es basa en sessions experiencials on els estudiants puguin canviar la mirada sobre els diferents temes que es proposen i alhora emportar-se aprenentatges que els serveixin a nivell personal.

A tots els tallers hi ha un component compartit de reflexió personal que es portarà a terme amb un antifaç per tapar-se els ulls. Aquest antifaç es farà servir com un element per poder fer un breu exercici d'introspecció a partir de les indicacions del professorat que porta a terme els tallers.

TALLER SOBRE SENSELLARISME

Taller sobre sensellarisme

Aquest taller és una experiència de sensibilització per als joves sobre la situació de centenars de persones que dormen als carrers de les nostres ciutats.

Descobrirem algunes de les raons per les quals hi ha persones dormint al carrer de les nostres ciutats. També explicarem quines són les respostes que es donen des de les entitats socials i els professionals que treballen amb aquestes persones i què és el que podem fer-hi nosaltres personalment. L’espai està dissenyat perquè els joves reflexionin sobre aquest fenomen i puguin canviar la seva mirada al respecte.

TALLER SOBRE DISCAPACITAT

Taller sobre discapacitat

Aquest taller és una experiència de sensibilització per als joves sobre el que significa tenir una discapacitat en un món pensat per a les persones que són “estàndard”.

Proposem una sessió per despertar la sensibilitat social vers aquest tema. Està dissenyada perquè els joves tinguin una mirada diferent sobre les persones amb diversitat funcional.

L’experiència servirà també per resoldre tots els dubtes que hi hagi sobre aquest tema i per reflexionar sobre quines coses podem fer personalment per millorar la vida d’aquestes persones.

TALLER SOBRE PROFESSIONS: EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL

Taller sobre professions

El taller és una experiència d’immersió en les professions i alhora en les possibilitats que ofereixen per poder acompanyar persones en situacions personals difícils. Es pretén traslladar el caràcter apassionant de dedicar-se a treballar amb persones per poder-los oferir alternatives i millores en la seva vida.

El taller pretén ser d’orientació professional, però també de reflexió sobre com actuem davant de les situacions en què en el nostre entorn hi ha persones que necessiten més oportunitats. A l’esplai s’explicarà que hi ha la possibilitat de dedicar-se professionalment a realitzar aquest tipus de tasques socials amb un retorn personal molt gratificant.

TALLER SOBRE AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS

Taller sobre autoconeixement i gestió de les emocions

El taller és una experiència d’immersió en el món de les emocions com a eina de treball amb persones. També ofereix eines d’autoconeixement per assolir un futur professional amb competències emocionals que ajudin a gestionar situacions de crisi de manera equilibrada.

Aquest taller té la finalitat d’apropar les competències emocionals com a eina de treball en l’àmbit de l’educació i el treball social. Coneixements, capacitats i habilitats dirigides a aprendre a estar, a conviure i a viure la vida. Ens faciliten una relació positiva amb nosaltres mateixos (intrapersonals), amb els altres (interpersonals) i amb les circumstàncies (de vida i benestar). L’autocontrol, l’empatia, l’automotivació i les habilitats de relació esdevindran aspectes cabdals per assolir un nivell òptim d’intel·ligència emocional en l’àmbit professional

TALLER SOBRE GESTIÓ DEL DOL I LA PÈRDUA

Taller sobre gestió del dol i la pèrdua

El taller és una experiència d’immersió en el món del dol i les pèrdues.

Sovint podem pensar que la pèrdua està lligada a la mort d’un ésser estimat. No obstant això, existeixen altres pèrdues, que travessem al llarg de la vida, que es troben vinculades a un procés de dol. Per exemple, la ruptura d’una relació sentimental, la pèrdua de la llibertat, la pèrdua d’autonomia, etc. En aquest espai es parlarà del procés d’acompanyament que duen a terme els professionals de l’acció social en les etapes de crisi, de canvi i de pèrdua per les quals transiten les persones.

TALLER SOBRE SALUT MENTAL I AUTOCURA

Taller sobre salut mental i autocura

Aquest taller és una experiència de sensibilització per als joves en relació amb la salut mental i la importància de cuidar-la com a eina d’autocura personal i professional.

En la societat en què vivim, els problemes de salut mental en la població infantil, juvenil i adulta han incrementat de manera molt considerable. Professions com l’educació social i el treball social afronten el repte de treballar amb la salut mental de les persones, acompanyant-les en els seus processos vitals. Reflexionarem sobre els factors socials i ambientals que augmenten el risc de patir una malaltia de salut mental i identificarem alguns dels diagnòstics amb més presència al nostre context social.

L’estigma social de la salut mental esdevé un inconvenient afegit en les persones que tenen un problema de salut mental, incrementant el seu malestar. Identificar els estigmes i parlar obertament sobre els problemes de salut mental de la població ajudarà a millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

També s’abordaran estratègies d’autocura de la salut mental de les persones participants i es farà èmfasi en la importància de dur a terme mètodes preventius per revertir la situació.

Descarrega't aquí el detall de tots els tallers

El 18 de gener de 2024 la Facultat Pere Tarrés-URL obre el proper taller experiencial a escoles i alumnes de batxillerat i CFGS. Inscriu-t'hi

Torn matí

09.30-10 h Benvinguda

10-10.45 h  Acció social i educativa

10.45-11.30 h  Descans

11.30-13 h TALLER

13-14.30 h TALLER

Torn tarda

15.30-16 h Benvinguda

16.00-16.45 h Acció social i educativa

16.45-17 h Descans

17-18.30 h TALLER

18.30-20 h TALLER

Tallers per donar suport, ajudar i acompanyar els estudiants de primer de batxillerat i cicle formatiu de grau superior en el procés de realització del seu treball de recerca i/o projecte.

Metodologia: Sessió de treball en grup, tallers per al desenvolupament del coneixement i introducció a metodologies de treball.

Descripció tallers:

  • Àrea especialització àmbit social i educatiu: conèixer els diferents àmbits d'intervenció de les professions socials; immigració, gent gran, serveis socials, salut mental, cooperació, infància i família, presons, drogodependència...a partir d'experiències pràctiques d'intervenció.
  • Tècniques d'investigació (entrevista, qüestionari, dades quantitatives i qualitatives)
  • Habilitats socials (ser assertiu, opinar amb arguments, fer i rebre crítica constructiva-roleplaying)
  • Com parlar en públic (posició, mirada, moviment, to de veu...)
  • Presentació d'un projecte: des del disseny fins a la presentació en públic
  • Taller d'habilitats d'expressió escrita i organització del text.
  • Tendències tecnològiques a les biblioteques
  • Com citar? BBDD per la recerca bibliogràfica i com citar
La Facultat Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull ofereix a les escoles participar en la celebració de diades emblemàtiques i debatre situacions d'actualitat com el Dia Internacional de l'Educació Social i del Treball Social.

Serveis per a orientadors/es i tutors/es

Us donem les eines necessàries per abordar temàtiques específiques que ajudin a orientar en l’elaboració dels treballs de recerca i/o projectes.

Sessió presencial/online adreçada a orientadors de Batxillerat i CFGS. 

Mostrem als acadèmics tot el nostre ventall de formació de postagrau per tal que us pogueu continuar formant i professionalitzant.

Agenda d'actes

Consulta-la