Activitats d’internacionalització

International
Social Week

Barcelona
Social Summer 2025

Expert universitari online en recreació-lleure educatiu i acció sociocultural a l'Amèrica Llatina