Grau en Educació Social

L’Educació Social és un grau universitari de quatre anys, que capacita per exercir una professió de caràcter pedagògic. La seva finalitat és promocionar l’autonomia, la incorporació social i la capacitació per a l’exercici dels drets humans en un món més just i equitatiu.

El grau en Educació Social centra la seva acció en l’acompanyament socioeducatiu de les persones al llarg de les diferents etapes de la vida mitjançant el desenvolupament d’accions educatives i la creació de contextos socialment segurs que possibilitin la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida. A més treballa en la detecció i l’anticipació de les necessitats socioeducatives individuals, grupals i comunitàries.

Consulta tota la informació aquí
Reserva cita prèvia aquí
Contacte per WhatsApp aquí

video-claudia-educacio2.jpg
video-marc-treball-social.jpg

Grau en Treball Social

El Treball Social és un grau universitari de quatre anys, que capacita per exercir una professió que promou l’exercici dels drets de les persones, grups i comunitats, i posa un especial èmfasi en les persones vulnerables i en risc social. Dona suport i crea oportunitats en els processos de canvi o de crisi, amb la finalitat de facilitar la cohesió social i augmentar el benestar des de la perspectiva dels drets humans.

El grau en Treball Social centra la seva acció a oferir suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat mitjançant el desenvolupament d’accions d’orientació i ajuda que assegurin l’assoliment d’unes condicions de vida digna.

Consulta tota la informació aquí
Reserva cita prèvia aquí
Contacte per WhatsApp aquí

Sessions informatives

+ 85 anys

Experiència en Treball Social

+ 25 anys

Experiència en Educació Social

15.000

Alumnes formats

Primers a trobar feina durant 2022

Segons les darreres dades (2020) de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’índex d’inserció laboral dels nostres estudiants és del 84,4% en els graduats en Educació Social i del 82,6% en els graduats en Treball Social.

El 13è Estudi sobre la Inserció laboral (2023) que ha realitzat la Facultat Pere Tarrés mostra que la taxa d’ocupació és un 90,5% en el grau de Treball Social i un 88,6% en el grau d’Educació Social.

El 85% dels titulats tornarien a cursar els mateixos estudis si haguessin de començar de nou i el 80% afirma que repetiria el grau a la mateixa universitat.

AQU Inserció laboral - Grau Educació Social - 84,4%
AQU Inserció laboral - Grau Treball Social - 82,6%
Estudi Taxa Ocupació - Grau Treball Social - 90,5%
Estudi Taxa Ocupació - Grau Educació Social - 88,6%
 -