Presentació

Presentació Recerca

Visió i política de recerca

La nostra Facultat se centra en dues seccions centrals de coneixement, Educació  Social i Treball Social, amb les seves interdependències inherents. La nostra visió a l’hora de fer recerca és millorar el benestar educatiu i social dels individus i les comunitats, aprofitant el gran potencial que la diversitat aporta a l’educació i al treball social. La nostra recerca té com a objectiu contribuir a nous coneixements, trobar maneres innovadores de millorar els resultats socials i educatius dels individus i comunitats i fomentar una societat socialment justa, resistent i compassiva.

El Pla de recerca és el document de caràcter estratègic que defineix i orienta la recerca que es duu a terme a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, URL,  per a un determinat període de temps.